حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

حسابداری-مقدماتی

فايل دانلودي حاوي يک فايل پاورپوينتي قابل ويرايش در 136 اسلايد به صورت متني همراه با عکس ميباشد.
فهرست مطالب :
تعریف حسابداری
طبقه بندی مؤسسات از لحاظ مالکیت:
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
عناصر اصلی حسابداری
تعریف دارایی
انواع دارایی
تعریف بدهی
انواع بدهی ها
تعریف سرمایه:
معادله اصلی حسابداری
حساب به شکل T
ماهیت داراییها
مانده گیر کردن حساب
مثال
دفاتر حسابداری
دفتر روزنامه
مثال
نحوه نوشتن دفتر روزنامه
دفتر کل
مثال
شکل ساده دفاتر
گزارش ترازآزمایشی
حساب
درآمد
حساب
هزینه
گزارشات حسابداری
گزارش
سود و زیان
گزارش
تراز نامه
بستن حسابهای موقت
بستن حساب درآمد
بستن حساب هزینه ها
بستن حساب خلاصه سودوزیان
بستن حساب برداشت
بستن حسابهای دائم
تراز آزمایشی اختتامی
بستن حسابهای دارایی
بستن حسابهای بدهی و سرمایه
افتتاح حسابهای دائم
حساب پیش پرداخت
ثبت پیش پرداخت
حساب پیش دریافت
حساب ملزومات
اصلاح حسابها ثبت نشده
ترازآمایشی اصلاح شده
مؤسسات بازرگانی
عملیات فروش کالا
حساب موجودی کالا
سیستم ثبت ادواری
سیستم ثبت دائمی
گزارش سودوزیان افقی
گزارش سودوزیان عمودی
ثبت اصلاحی موجودی کالا
نکات
ارزشیابی موجودی کالا
حل به روش FIFO
حل به روش LIFO
حل به روش میانگین
شناسیایی ویژه
نکات
اسناد تجاری
سفته
نحوه تکمیل سفته
عملیات حسابداری سفته
جابجایی سفته
سفته تضمینی
اسناد دریافتنی دررجریان وصول
تنزیل اسناد
مثال
برات
چک
صندوق
کسری و اضافات صندوق
بانک
گزراشات ارسالی بانک
اقلام باز
نمونه صورت مغایرت بانکی (رسیدن به مانده واقعی) 
مطالبات
حذف مستقیم
ذخیره گیری
روش موردی
روش درصدی از مانده حسابهای دریافتنی
مفروضات حسابداری
اصول حسابداری
محدود کننده های حسابداری
اشتباهات حسابداری
دفتر معین
کدینگ حسابها
ثبت ساده
ثبت مرکب
استهلاک
حسابهای مختلط
دانلود فایل


حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی,تعریف حسابداری,برات,چک,صندوق,بانک,مطالبات,دارایی,بدهی,سرمایه,دفتر روزنامه, درآمد,هزینه ,حل به روش FIFO,حل به روش LIFO,اسناد تجاری,سفته

حسابداری

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید