تحقیق بررسی تاثیر ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب

تحقیق بررسی تاثیر ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب

تحقیق-بررسی-تاثیر-ارتباط-بین-توانمند-سازی-سازمانی-با-حکمرانی-خوب

تحقیق با موضوع بررسی تاثیر ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب،
درقالب ورد، در 137 صفحه، قابل ویرایش


فهرســـــت مطالــــــب:

چکیده 
 فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه   
1-2- بیان مسئله   
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع   
1-4- اهداف تحقیق   
1- 5- چارچوب نظری تحقیق   
1-6 - مدل تحلیلی تحقیق   
1-7-  سؤالات تحقیق   
1-8 - فرضیات تحقیق   
1-9- قلمرو تحقیق   
1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی  
1-11- تعاريف عملياتي متغیرها   
1-12-  ساختار تحقیق  
1-13- خلاصه فصل  

فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه   
2-2- بخش اول: توانمند سازی   
2-2-1- تاریخچه توانمند سازی   
2-2-2- تعاریف توانمند سازی   
2-2-3- زمینه های توانمند سازی   
2-2-4- سطوح توانمند سازی   
2-2-5 -كليد تواناسازي منابع انساني   
2-2-6- فرايند توانمندسازي   
2-2-7-  استراتژي هاي توانمند سازي   
2-2-8-  توانمند سازی کارکنان در سازمانها   
2-2-9-  عوامل مؤثر بر توانمند سازی  
2-2-10- فرهنگ توانمند سازی   
2-2-11-توانمندسازی، اختیار و قدرت   
2-2-12-توانمند سازی و سازمان  
2-2-13- ویژگی سازمان های  توانمند  
2-2-14- مزایای توانمند سازی
2-2-15- دام های توانمند سازی   
2-2-16- نظرات منتقدین دربارۀ توانمندسازی کارکنان   
2-2-17- نتایج تحقیقات قبلی   
2-3- بخش دوم: حکمرانی خوب   
2-3-1- مقدمه   
2-3-2- تعریف حکمرانی   
2-3-3- پیشینه نظری حکمرانی خوب   
2-3-4 - تعریف حکمرانی خوب   
2-3-5- شاخص های حکمرانی خوب 
2-3-5-1 - شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه بانک جهانی   
2-3-5-2- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه سازمان ملل متحد   
2-3-5-3- شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا 
2-3-5-4- شاخص های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی و خدماتی   
2-3-5-5-  شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه هاتر و شاه   
2-3-6 - حکمرانی خوب و پاسخ گویی  
2-3-7-  حکمرانی خوب و شفاف سازی   
2-3-8 - معماری حکمرانی خوب 
2-3-9- نهضت حکومت داری خوب   
2-3-10- بازیگران عرصه حکمرانی خوب  
2-4- بخش سوم : آشنایی با شرکت سهامی بیمه ایران   
2-4-1- تاریخچه تاسیس   
2-4-2- سرمایه شرکت سهامی  بیمه ایران   
2-4-3- موضوع فعالیت   
2-4-4- اهداف و وظایف اساسی   
2-4-5- نیروی انسانی   
2-4-6- شبکه فروش   
2-5- بخش چهارم : پیشینه تحقیق   
2-5- 1- پیشینه توانمندسازی   
2-5-2- پیشینه حکمرانی خوب
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه   
3-2- روش تحقيق   
3-3- متغيرهاي تحقيق   
3-4- جامعه آماري   
3-5 - نمونه آماری و روش نمونه گیری   
3-6- قلمرو تحقيق   
3-7- روش و ابزار گردآوري اطلاعات   
3-7-1- روش كتابخانه اي   
3-7-2- پرسشنامه   
3-8 - روايي (اعتبار ) پرسشنامه   
3-9 - پايايي ( قابليت اعتماد ) پرسشنامه   
3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه   
4-2- بخش اول آمار توصیفی  
4-3- توصیف آماری سوالات   
4-4- آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق   
4-5- تجزیه و تحلیل استنباطی داده های آماری (آزمون آماري فرضیه های تحقیق )
4-5-1 آزمون کولموگروف - اسمیرنف برای مشخص کردن نرمال بودن متغیرها     
4-5-2- آزمون فرضیه فرعی اول  
4-5-3- آزمون فرضیه فرعی دوم   
4-5-4- آزمون فرضیه فرعی سوم  
4-5-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم   
4-5-6- آزمون فرضيه اصلی   

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه   
5-2-  نتیجه گیری    
5-3-  بحث و پیشنهادها  
5-4- محدودیت های تحقیق   
5-5-  پیشنهادهائی برای تحقیقات آینده   
منابع و مآخذ 
منابع فارسی   
منابع انگلیسی    
ضمائم و پیوست ها    
پرسشنامه     
چکیده انگلیسی       

دانلود فایل


تحقیق بررسی تاثیر ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب

تحقیق بررسی تاثیر ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب,تحقیق در مورد توانمندسازی سازمانی,پایان نامه ارتباط توامندسازی و حکمرانی خوب,تحقیق انواع حکمرانی خوب,مقاله توانمندسازی سازمانی,پروژه توانمندسازی سازمانی

مدیریت

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
سایر گرایش های مدیریت
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید