گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

گزارش-کارآموزی-رشته-حسابداری-در-شهرداری-منطقه-11-تهرانمقدمه:

پر واضح است كه اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه اي مانند تهران نيازمند مديريت بسيار قوي و برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و بلند مدت مي باشد اجراي هر يك از اين برنامه ها و ايجاد اشتغال و فرصت هاي برابر آموزشي، شغلي و ... براي شهروندان در سطح كلان شهري همچون تهران مستلزم صرف هزينه هايي هنگفت از جانب دولت است. دولت براي اينكه بتواند در كوتاهترين زمان ممكن به اهداف مورد نظر خود دست يابد بودجه پيش بيني شده براي اداره شهر را بين مناطق 22 گانه تهران تسهيم مي‌كند. اين تسهيم به تناسب جمعيت، مساحت، مراكز مهم اقتصادي – سياسي، ميانگين سني و ... صورت مي گيرد. به عنوان مثال در منطقه اي كه ميانگين سني كمتر (پايين تر) از مناطق ديگر است نياز به فضاهاي آموزشي، تفريحي محسوس تر است و با توجه به انيكه دولت خود را ملزم به تأمين نيازهاي شهروندان مي داند بنابراين بودجه اختصاص يافته به اين منطقه در بخش عمراني- آموزشي بيشتر از ساير مناطق خواهد بود. با توجه به اهميتي كه دولت براي انجام هر چه بهتر و دقيق تر امور شهري قائل است مسئوليت هاي خود را كه مربوط به اداره اين امور است به شهرداري ها كه جزء مؤسسات دولتي محسوب مي گردد واگذار نموده است لازم به يادآوري است. با اين كه هر يك از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداري مختص به منطقه خود اداره مي شود اما كلاً زير مجموعه اي از سازمان شهرداري مركزي كل تهران محسوب مي شوند و از سياست گذاري هاي كلان، در سطح شهر و در نهايت كل كشور تبعيت مي‌كنند چنانچه ذكر شد هر ساله اعتبار خاصي براي هر منطقه تخصيص مي يابد كه اين اعتبار به تدريج و مرحله به مرحله در طي سال در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد. شهرداري ها نيز همچون ساير سازمانهاي دولتي ضمن ارائه گزارشات دوره اي در زمينه ميزان پيشبرد طرح هاي عمراني، پروژه هاي اقتصادي، سرمايه گذاري هاي شركت هاي تابعه (دولتي) و نحوه انجام امور محوله خود بايد اطلاعاتي راجع به نحوه استفاده از منابع مالي و اعتبارات تخصيص يافته خود را به طور مشروح طبقه بندي شده و در قالب گزارشات مالي كه توسط حسابداران تهيه و مورد تأييد حسابرسان است در اختيار دولت قرار دهد. اين اطلاعات ارزشمند مالي علاوه بر نظارت دولت بر امور بيت المال، دولت و مسئولين را در تصميم گيري ها، برنامه ريزي ها و سياست گذاريهاي آتي ياري مي‌كند. آنچنان كه ذكر شده تهيه اين اطلاعات مالي به عهده حسابداراني است كه در دايره حسابداري شهرداري ها، تحت نظر معاونت امور مالي به فعاليت مي پردازند. در اين گزارش سعي بر اين است كه كلياتي از مراحل و نحوه تنظيم اين اطلاعات مطرح گردد.

فهرست مطالب:
1-فصل اول
1-1مقدمه
2-فصل دوم
1-2-تاريخچه شهرداري
2-2-تاريخچه منطقه 11
3-2-قواعد كليه 
4-2-وظايف شهرداري
5-2-نمودار سازماني شهرداري
6-2-شرح وظايف شهرداري و معاونين شهردار
7-2-نحوه انتخاب شهردار و معاونين شهردار
8-2-مقررات استخدامي شهرداري
9-2-مقررات جزائي
10-2-تعداد پرسنل شهرداري منطقه 11
11-2-فعاليت هاي جاري شهرداري
12-2-اهداف و فعاليت هاي آتي 
-مساحت منطقه 11
-محدوده جغرافيايي منطقه 11
-ميادين منطقه
-مناطق همجوار
-جمعيت ساكن درمنطقه
-تعداد نواحي
-تعداد محله
-ميانگين سني جمعيت منطقه 
-تعداد خانوار 
-رشدجمعيت 
-ميزان با سوادي و بي سوادي جمعيت
3-فصل سوم
1-3-شرح وظايف معاونت مالي و اداري شهرداري 
2-3-نمودار سازماني معاون مالي و اداري شهرداري 
3-3-شرح وظايف اداره حسابداري 
4-3-نمودار سازماني اداره حسابداري شهرداري 
5-3-سيستم حسابداري 
6-3-عملكرد اطلاعاتي 
7-3-عملكرد كنترلي 
8-3-عملكرد خدماتي
9-3-عوامل سيستم حسابداري 
10-3-طرز كار سيستم حسابداري 
11-3-ورودي سيستم حسابداري 
12-3-پردازش اطلاعات 
13-3-خروجي يا محصول سيستم حسابداري 
14-3-استفاده كنندگان از اطلاعات مالي 
15-3-استفاده كنندگان برون سازماني 
16-3-ساير استفاده كنندگان
17-3- استفاده كنندگان درون سازماني 
18-3-نمونه ثبت ها جهت استفاده در آموزش حسابداري تعهدي و ارزش 
19-3-ثبت هاي هزينه، انبار و اموال 
20-3-ثبت هاي مربوط به پروژه ها، سرمايه گذاري ها و مشاركت 
21-3-ثبت هاي درآمد با توضيحات 
22-3-نگرشي بر سيستم حسابداري كامپيوتري شهرداري 
-منوي اصلي وزير مجموعه ها
-مشاهده دستور دريافت 
-مشاهده سند بهادار 
-تنظيم سند
-حدف سند
-دريافت اسناد از درآمد
-استرداد اسناد به مؤدي
فصل چهارم
1-4-شرح فعاليت هاي كارآموز 
طبقه بندي حسابها
حسابهاي معين 
گروه و حسابهاي تفضيلي 
حسابهاي تفضيلي درآمدي 
حسابهاي تفضيلي هزينه اي  
عنوان گروه هاي اصلي و فرعي (طبقه حساب 
ترازنامه 
نتايج عملكرد (صورت درآمد و هزينه
حسابهاي آماري و ترازنامه افتتاحيه و اختتاميه 
پيوست و ضمائم
دانلود فایل


گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شهرداری منطقه 11 تهران

گزارش کارآموزی رشته حسابداری,کارآموزی حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی در شهرداری,کارآموزی در شهرداری تهران,دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری,کارآموزی در شهرداری تهران,شهرداری منطقه 11,دانلود تحقیق کارآموزی

فنی و حرفه ای

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
سوالات فنی و حرفه ای
سایر گرایش های مدیریت
سایر گرایش های مدیریت
کسب و کار اینترنتی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید