مدیریت زنجیره تولید غذاهای کشاورزی

مدیریت زنجیره تولید غذاهای کشاورزی

مدیریت زنجیره تولید غذاهای کشاورزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی Agrifood supply chain management: A comprehensive hierarchical decision-making framework and a critical taxonomy عنوان فارسی: مدیریت زنجیره تولید غذاهای کشاورزی: چهارچوب تصمیم گیری سلسله مراتبی جامع و طبقه بندی های اساسی چکیده جهانی شدن در کنار تغییرات جمعیتی و گسترش مداخلات تنظیمی و قانونی، افزایش تقاضا برای محصولات غذایی کشاورزی با کیفیت بالا و ارزش افزوده و تناسب با نیاز مشتری را تحمیل می کند. در این زمینه، طراحی، گسترش و بهره برداری از زنجیره های تولید محصولات غذایی کشاورزی مؤثر (AFSCs) در علم مدیریت پیشرفته مورد توجه فزاینده ای قرار گرفت. بعلاوه، فراریت شرایط آب و هوایی، کالاهای نابود شدنی، محیط تنظیمی پیچیده سلامتی غذاها، روند تغییر الگوی عمر مصرف کننده، نگرانی های محیطی

دریافت فایل


مدیریت زنجیره تولید غذاهای کشاورزی

مدیریت زنجیره تولید غذاهای کشاورزی

مقالات ترجمه شده

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید