حل تمرین های الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک

حل تمرین های الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک

حل تمرین های الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک

این فایل شامل حل سه سری تمرین (10 سؤال) از درس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد که در طول ترم توسط استاد درس برای حل به دانشجویان ارائه شده است. حل سؤالات به صورت تایپ شده است. فرمت: Pdf

دریافت فایل


حل تمرین های الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک

حل تمرین تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک، نمونه سؤال تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک

حل المسائل

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید