نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) 32 و 64 بیتی

نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) 32 و 64 بیتی

نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) 32 و 64 بیتی

به کمک این نرم افزار از اطلاعات نمرات دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه می توانید انواع گزارش ها و نمودارها را چاپ کنید. از جمله گزارش های صادره: 1- رتبه بندی معدل دانش آموزان هر کلاس 2- میانگین نمرات و درصد قبولی کلاس ها- همچنین نمودارهای این بخش 3- میانگین نمرات و درصد قبولی دبیران- همچنین نمودارهای این بخش 4- میانگین نمرات و درصد قبولی دروس- همچنین نمودارهای این بخش 5- میانگین نمرات و درصد قبولی رشته و پایه- همچنین نمودارهای این بخش 6- صدور لیست نمره و کارنامه واحدی دانش آموزان 7- این نرم افزار دارای یک راهنمای 39 صفحه ای است.

دریافت فایل


نرم افزار آنالیز نمرات (متوسطه دوره اول و دوم) 32 و 64 بیتی

نرم افزار تحلیل نمرات

متوسطه دوره اول و دوم

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید