پاورپوینت پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS به صورت تصویری به همراه مثال و توضیحات فارسی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پاورپوینت پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS به صورت تصویری به همراه مثال و توضیحات فارسی

پاورپوینت پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS به صورت تصویری به همراه مثال و توضیحات فارسی

پاورپوینت-پکیج-کامل-آموزشی-نرم-افزار-spss-به-صورت-تصویری-به-همراه-مثال-و-توضیحات-فارسی

دانلود پاورپوینت با موضوع  پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS به صورت تصویری به همراه مثال و توضیحات فارسی،
در قالب ppt و در 350 اسلاید، قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
فهرست مطالب آموزشی
آمار توصیفی
آزمون كولموگروف اسميرنوف
آزمون تی ساده
آزمون تی مستقل
آزمون تی جفت شده
آزمون مان ویتنی
آزمون ویلکاکسون
آزمون همبستگی پیرسون
آزمون همبستگی اسپیرمن
آزمون رگرسیون ساده روش stepwise
آزمون رگرسیون ساده )روش (Enter
آزمون رگرسیون لجستیک
آزمون بررسی پایایی
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
تحلیل کواریانس
آزمون کروسکال والیس
آزمون فریدمن
آزمون خی دو
آزمون خی دو چند بعدی
آزمون مک نمار
تحلیل عاملی اکتشافی

تحليل آمارى (Statistical Analysis)
هر آناليز آمارى شامل مراحل زير است:
 توصيف داده‌ها: نمايش و خلاصه كردن داده ها
آزمون فرضيات: نتيجه گيرى در مورد گروه بزرگتر (جامعه) از روى اطلاعات به دست آمده در يك نمونه
ارزيابى روابط: مطالعه روابط بين متغيرها
واژه هاى كليدى در آمار
آماره (Statistic): صفتى است از نمونه مانند ميانگين (x) و واريانس نمونه (s).
پارامتر (Parameter): براى توصيف ويژگى هاى جامعه به كار مى رود مانند ميانگين جامعه ()
واريانس: پركاربردترين شاخص پراکندگى است. هرچه ارزش واريانس بيشتر باشد، مقادير بيشتر پراكنده هستند. اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه‌ها داراى مقدار واحدى هستند.
انحراف معيار (std deviation) به پراكندگى مشاهدات در يك نمونه اشاره دارد، در حاليكه خطاى معيار (std error) به پراكندگى يك آماره مربوط مى باشد.
واژه هاى كليدى در آمار
نما (Mode): مقدارى از داده‌هاست كه بيشترين فراوانى را دارد.
ميانه (Median): مقدارى از متغير است كه نيمى از مقادير كوچكتر از آن و نيم ديگر بزرگتر از آن هستند.
صدك ها (Percentile): مقاديرى از متغير هستند كه در مورد درصد نمونه‌ها را نشان مى دهند. براي مثال مى توانيد مقدارى را پيدا كنيد كه 25% نمونه ها در زير آن قرار گيرند.
چارك‌ها (Quartiles): از آنجائى كه صدك هاى 25، 50، و 75 نمونه را تقريباً به چهار گروه برابر تقسيم مى كنند، مجموعاً به آنها چارك‌ها گويند.
واژه هاى كليدى در آمار
شاخص هاى پراكندگى (Measures of Variability): سعى مى كنند ميزان گستردگى مشاهدات را اندازه گيرى نمايند.
دامنه تغييرات (Range): ساده ترين شاخص پراكندگى است كه اختلاف بين بزرگترين و كوچكترين مقدار داده ها را نشان مى‌دهد.
واريانس (Variance): پركاربرد ترين شاخص پراكندگى است. فرمول محاسبه واريانس در يك نموه (S2) به شكل زير است:
مجموع توان دوم فاصله هريك از مقادير از ميانگين
                  (1- تعداد نمونه ها)
اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه ها داراى مقدار واحدى هستند. هرچه واريانس بيشتر باشد، مقادير بيشترپراكنده هستند.
انحراف معيار (Standard Deviation):جذر واريانس را انحراف معيار گويند.  اندازه انحراف معيار به واحد اندازه گيرى بستگى دارد. مثلاً انحراف معيار سن با واحد روز بزرگتر از انحراف معيار سن با واحد سال است.
نماد E در خروجى SPSS
SPSS هنگام نمايش اعداد خيلى كوچك يا خيلى بزرگ از علائم علمى استفاده مى كند. عددى كه بعد از حرف E قرار مى گيرد نشان مى دهد كه محل اعشار چقدر بايد جابجا شود.
اگر عددى كه بعد از E مى آيد منفى باشد، علامت اعشار را به سمت چپ حركت دهيد. اگر مثبت باشد علامت اعشار را به سمت راست حركت دهيد. به عنوان مثال:
-1.1E-02 = -0.011
دانلود فایل


download

آموزش spss , ,آمار توصیفی, ,آزمون كولموگروف اسميرنوف, ,آزمون تی ساده, ,آزمون تی مستقل, ,آزمون تی جفت شده, ,آزمون مان ویتنی, ,آزمون ویلکاکسون, ,آزمون همبستگی پیرسون, ,آزمون همبستگی اسپیرمن, ,آزمون رگرسیون ساده روش stepwise, ,آزمون رگرسیون س,,,

روان شناسی

پروژه spss

عمومی و آزاد

رادار تصویری

سایر رشته های فنی مهندسی

مثال آزمون عملکردی2

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

تحقیق استاندرادهاي OSHA

روانشناسی و علوم تربیتی

تشخیص و درمان مسمومیت های حاد

مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی

گزیدگی ها

مسمومیت شناسی و پزشکی قانونی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper