پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

پاورپوینت-نظري-بر-وظايف-و-سيماي-منابع-طبيعي-استان-خراسان-شمالينوع فایل: power point
قابل ویرایش 98 اسلاید

 
قسمتی از اسلایدها:
امروزه جنگلها ، مراتع ، آبخيزها و بيابانها نه تنها به عنوان قطب امنيتي-اقتصادي بلكه به عنوان پشتوانه بقاي ساير بخشهاي اقتصادي نيز مورد توجه قرار گرفته است .
در ميان كليه منابع طبيعي جهان ، جنگلها و مراتع از همه برتر و با اهميت تر هستند.زيرا ذخاير منابع طبيعي هر اندازه هم كه وسيع باشند ، پس از مدتي بهره برداري از آنها به قدري كاسته مي شود كه ادامه بهره برداري هاي ديگر مقرون به صرفه نخواهد بود . در صورتي كه اگر از جنگل و مرتع به روش علمي و درست بهره برداري شود هميشه در اختيار انسان و نيازهاي او خواهند بود.
وظايف و فعاليتهاي بخش حفاظت و حمايت
برنامه ريزي و نظارت براجرايعمليات شناسايي،كنترل ومبارزه  با آفات و بيماريها
 فراهم ساختن بستر مشاركت مردم در امر حفاظت با بكارگيري محافظان  افتخاري و همكاري شوراها ي اسلامي
 پيگيري دادخواستهاي دريافتي از سوي مراجع حقيقي و حقوقي در زمينه تخريب منابع طبيعي.
جنگلهاي جهان :
مساحت كل جنگلهاي جهان بالغ بر 2/4 ميليارد هكتار است كه حدود 30 % قسمت خشكي كره زمين را شامل مي شود و سرانه جهاني جنگل حدود 8000 مترمربع است.
جنگلهاي ايران :
سطح كل جنگلهاي ايران حدود 4/12 ميليون هكتار است كه حدود 4/7 درصد از كل سطح كشور را شامل مي شود و سرانه جنگل در ايران كمتر از 2000 مترمربع است.

 
فهرست مطالب و اسلایدها:
مقدمه
اثرات منابع طبيعي و منافع حاصل از آن
استان خراسان شمالي
وضعيت موجود منابع طبيعي خراسان شمالي
وظايف وفعاليت های اداره كل منابع طبيعي خراسان شمالی
حفاظت و حمايت
وظايف و فعاليتهاي بخش حفاظت و حمايت
مميزي اراضي
مرتعداري واحياءواصلاح مراتع
جنگلداري و جنگلكاري
اداره فنی و مهندسی
بيابانزدايي
آموزش و ترويج
بهره برداری

دانلود فایل


پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

وظايف منابع طبيعي ,وظايف منابع طبيعي , دانلود پاورپوینت وظايف منابع طبيعي , پاورپوینت در مورد وظايف منابع طبيعي , تحقیق وظايف منابع طبيعي , پاورپوینت درباره وظايف منابع طبيعي , پاورپوینت راجع به وظايف منابع طبيعي , پاورپوینت آماده وظايف منابع طبيعي ,,,,

جغرافیا

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید