فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics

فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics

فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics

فایل آموزشی پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics از دروس کارشناسی است. در این فایل به موارد زیر پرداخته شده است: فارماکودینامیک: اثرات داروها روی سیستم های بیولوژیک Pharmacodynamic Inert Binding Sites Drug – Receptor Interactios شاخص درمانی، پنجره درمانی Signaling Receptor Classes و ... نمونه ای از محتوای داخل فایل: آنتاگونیست های رقابتی داروهایی هستند که بطور برگشت پذیر به گیرنده متصل می شوند بدون اینکه سیستم عامل آن گیرنده را فعال کند   آنتاگونیست برگشت...

جزئیات بیشتر / دانلود


فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics

Pharmacodynamic,Inert Binding Sites,Drug – Receptor Interactios,فارماکودینامیک

زنان

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید