خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

خلاصه جامع آنتی بیوتیک ها در دو فایل

آنتی بیوتیک ها بتالاکتام ها : مهارکننده های ساخت دیواره سلولی هستند و شامل گروه های زیر هستند :  پنیسیلین ها  سفالوسپورین ها  کارباپنم ها  منوباکتام *وانکومایسین نیز دیواره سلولی را تخریب میکند ولی از گلیکوپپتیدها میباشد. 1. پنیسیلین ها : پنیسیلین ها خود به 4 دسته تقسیم میشوند :

دریافت فایل

download

خلاصه جامع,آنتی بیوتیک

فارماکولوژی

آنتی بیوفین

سایر رشته های فنی مهندسی

آنتی بیوتیک ها

سایر رشته های فنی مهندسی

تکنولوژی پرو بیوتیک

سایر رشته های فنی مهندسی

پروبیوتیکها

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper