جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی قلب و عروق در ۵ فایل

استاتین کلسترول کبدی دو منشا دارد. یا از برداشت LDL توسط آپو B100 در سلول های کبدی و یا در هپاتوسیت ها توسط آنزیم HMG-CoA reductase سنتز می شود. استاتین ها، این آنزیم هپاتوسیت ها را مهار می کنند. به همین دلیل به آن ها مهارگرهای ردوکتاز هم گویند.  بیماری با TG: 150 LDL-C: 250 mg/dl مراجعه کرده است. موثرترین داروی کاهنده LDL کدام است؟ استاتین ها اثرات استاتین ها .1 کاهش LDL تا 51 درصد .2 کاهش سنتز کلسترول .3 افزابش رسپتور های LDL و برداشت آن در کبد .4 افزایش سرعت کاتابولیک LDL و ) VLDL remnants ) .5 کاهش متوسط تری گلیسرید) چون LDL عمدتا از تری گلیسرید تشکیل شده( .6 افزایش کم HDL  پس استاتین ها در لیپید پروفایل موثرند.  کاهش بیش از اندازه LDL می تواند زیان آور باشد و استاتین

دریافت فایل

download

فارماکولوژی,قلب و عروق

فارماکولوژی

جزوات علمی –آموزشی

سایر رشته های فنی مهندسی

کلیات فارماکولوژی

سایر رشته های فنی مهندسی

فارماکولوژی نارسائي قلبی

سایر رشته های فنی مهندسی

قلب

سایر رشته های فنی مهندسی

معاينه سيتم قلبي عروقي

سایر رشته های فنی مهندسی

روش های تشخیص تقلبات شیر

سایر رشته های فنی مهندسی

کارت ویزیت «دکتر قلب و عروق»

گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی

معاينه سيتم قلبي عروقي

سایر رشته های فنی مهندسی

ترومای عروق بزرگ شکم

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper