جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

جزوات جامع فارماکولوژی غدد درون ریز در ۴ فایل

Regulators of calcium and phosphate homeostasis: به 2 دسته تقسیم می شوند . دسته ی اول که دسته ی اصلی می باشد  تغییرات هر یک از آن ها منجر به تغییر Ca در پلاسما می شود. )تغییرات پاتولوژیک( 1,25(OH vitD parathyroid hormone fibroblast growth factor 23

دریافت فایل

download

فارماکولوژی,غدد درون ریز

فارماکولوژی

جزوات علمی –آموزشی

سایر رشته های فنی مهندسی

کلیات فارماکولوژی

سایر رشته های فنی مهندسی

فارماکولوژی نارسائي قلبی

سایر رشته های فنی مهندسی

غدد درون ریز

سایر رشته های فنی مهندسی

تکنولوژی جراحی گوارش و غدد

سایر رشته های فنی مهندسی

جوشکاری( بریزینگ)

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper