پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس دهم _ پایه چهارم

پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس دهم _ پایه چهارم

پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس دهم _ پایه چهارم

دانلود پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس دهم - پایه چهارم: روشن ترین شب 4 ص فرمت WORD قابل ویرایش شامل: برایم بگو: چرا این درس، روشن ترین شب نام گرفته است؟ بررسی کنید در شب بعثت، خدا نعمتی بزرگ به مردم هدیه کرد. هدیه ای که ما مسلمانان هر روز در اذان و اقامه ی نماز به آن شهادت می دهیم و می گوییم:...............مسلمانان جهان شادی خود را از داشتن این نعمت چگونه نشان می دهند؟ در این باره تحقیق کنید و گزارش خود را در کلاس بخوانید. بگرد و پیدا کن با این کلمه ها، ترکیب های مناسب را درست کنید و ارتباط آنها را با درس بگویید.

دریافت فایل


پاسخ کلیه تمرینات هدیه های آسمان درس دهم _ پایه چهارم


هدیه های آسمان

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید