استخراج طلا از برد های الکترونیکی

استخراج طلا از برد های الکترونیکی

استخراج طلا از برد های الکترونیکی

دوره آموزشی و عملی استخراج طلا از برد های الکترونیکی به همراه مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشور دوره آموزشی و عملی استخراج طلا از بردهای الکترونیکی در 2 ساعت به همراه مدرک بین المللی فنی حرفه ای 0 تا 100 استخراج طلا از برد های الکترونیکی به صورت تئوری و عملی تهیه برد ها تهیه لوازم کار و در آخر ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی و حرفه ای کشوری توجه: سرمایه مورد نیاز برای استارت این کار بین 1.5 الی 2 میلیون تومان است(برای خرید ابزار اولیه و 2 الی 3 کیلو برد الکترونیکی)

دریافت فایل


استخراج طلا از برد های الکترونیکی

اسخراج طلا برد الکرونیکی

استخراج طلا

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید