کتاب دنیای شگف انگیز مغز

کتاب دنیای شگف انگیز مغز

کتاب دنیای شگف انگیز مغز

کتاب زیبای دنیای شگفت انگیز مغز برای شما بخشی از کتاب : همان طور که باستان شناسان با بررسى مکانى باستانى، بقایایى از شهرهاى باستانى را مى یابند که هر کدام بر روى دیگرى بنا شده است، عصب شناسان نیز با لایه بردارى از مغز دریافته اند که سخت افزارهاى زیست شناختى جدید بر روى قسمت هاى قدیمى بنا شده اند. در این بخش شما این فرصت را مى یابید که این لایه ها را یکى یکى بازدید کنید. مغز انسان نیز، مانند دیگر پدیده ها، ساختمانى در حال پیشرفت است. اگرچه ما در طول عمر خود تغییرى در ساختار مغز نخواهیم دید،

دریافت فایل


کتاب دنیای شگف انگیز مغز

کتاب,دنیای شگفت انگیز مغز, کتاب رایگان, کتاب پزشکی, کتاب علمی

جزوه کتاب

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید