ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار FMEA با استفاده از روابط ترجیح فازی

ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار FMEA با استفاده از روابط ترجیح فازی

ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار FMEA با استفاده از روابط ترجیح فازی

در صنایع برق، استراتژی های پایداری علاوه بر هزینه­های سرمایه­گذاری برای ایجاد زنجیره تامین پایدار، باید سطح عدم اطمینان آینده و در نتیجه ریسک­هایی که تصمیمات ممکن است بر روی ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی بگذارد را در نظر بگیرد. بر این اساس در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر پایداری زنجیره تامین برق پرداخته، ساختار روابط میان عوامل شناسایی و رتبه­بندی شد. نمونه آماری این پژوهش تعداد 10 نفر از مدیران و کارشناسان برق منطقه تهران بزرگ است. برای تبیین روابط عوامل موثر از روش ساختاری تفسیری استفاده شد. به منظور رتبه بندی ریسک ها از روش FMEA [1] و محاسبه اعداد اولویت ریسک استفاده شده است. طبق نتایج مولفه های تحریم، نوسانات نرخ ارز، بحران­های مالی، بلایای طبیعی، استفاده ناکارا از منابع، بی ثباتی و ناآرامی­های اجتماعی، نقض حقوق بشر، نقض اخلاق در کسب و

دریافت فایل


ارزیابی ریسک های زنجیره تامین پایدار FMEA با استفاده از روابط ترجیح فازی

ّدانلود پایان نامه ارشد، پایان نامه مدیریت صنعتی، FMEA، تحلیل حالات شکست و خرابی، فازی، رویکرد فازی

مدیریت

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید