تحقیق طراحی بالابر دو ستونه اتومبیل

تحقیق طراحی بالابر دو ستونه اتومبیل

تحقیق-طراحی-بالابر-دو-ستونه-اتومبیل

دانلود تحقیق با موضوع طراحی بالابر دو ستونه اتومبیل،
در قالب docx و در 134 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه
تئوري پروژه
طراحي اجزاي بالابر
بازوهاي كشويي
چگونگي توزيع نيروي وزن اتومبيل بر روي بازوها و تعين طول آنها
طراحي بازوي بزرگتر
تحليل
محاسبات
طراحي كشوئي بازوي بزرگتر
طراحي بازوي كوچكتر
تحليل
محاسبات
طراحي كشوئي بازوي كوچكتر
پين متصل كننده بازو به ناوداني
تحليل
محاسبات
ناوداني ته بازوها
تحليل
محاسبات
طراحي پيچ انتقال قدرت
طراحي بالابر دو ستونه اتومبيل 2
تحليل
محاسبات
طراحي مهره
طراحي ناوراني قائم
تحليل
محاسبات
طراحي پلاستيكهاي متصل به ناوداني قائم
تحليل
محاسبات
تحليل مهره
تحليل
محاسبات
تحليل تنش ها وتغيير مكان هاي ايجاد شده بر روي ناوداني به كمك نرم افزارCATIA
طراحي تسمه
تحليل
محاسبات
طراحي ستون
تحليل
محاسبات
ياتاقانهاي دو سر پيچ قدرت
تحليل
محاسبات
طراحي زنجير
تحليل
محاسبات
طراحي صفحه ستونها
تحليل
محاسبات
طراحي پيچهاي پاي ستونها
تحليل
محاسبات
نقشه هاي مهندسي قطعات بكار برده شده در بالابر
آنالیز میله
آنالیز مهره
آنالیز ناوداتی افقی
آنالیز ناودانی عمودی
آنالیز پلاستیک های متصل به ناودانی قائم
مراجع
مراجع فارسي
مراجع لاتين
دانلود فایل


تحقیق طراحی بالابر دو ستونه اتومبیل

طراحی بالابر دو ستونه اتومبیل,طراحی بالابر خودرو,طراحی بالابر دو ستونه,طراحی بالابر اتومبیل,پروژه طراحی بالابر,پروژه طراحی بالابر خودرو,پروژه طراحی بالابر دوستونه,تحقیق طراحی بالابر,پروژه طراحی اتومبیل,پروژه طراحی بالابر اتومبیل,پروژه مهندس

مهندسی مکانیک

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید