تحقیق زندان و علوم مربوط به زندانها

تحقیق زندان و علوم مربوط به زندانها

تحقیق-زندان-و-علوم-مربوط-به-زندانها

دانلود تحقیق با موضوع زندان و علوم مربوط به زندانها،
در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.


بخشی از متن تحقیق:
موضوع مقاله مربوط به زندان است كه اصطلاح آن درزبان فرانسه Sciences-Penitentiaires ميباشد . مسلما پس از نامبردن كلمه زندان يك تجسم ذهني بوجود ميآيد كه زندان عبارتست از چهارديواري محدود ومستحكمي كه درداخل آن اطاق ها وسلولهاي تنگ وتاريك زيادي براي محبوس كردن گناهكاران وتبهكاران ساخته شده است وعده اي مامور مسلح باقيافه هاي عبوس وخشن بمراقبت اززندانيان مشغولند.
البته اين تجسم ذهني از كلمه زندان شايد صحيح باشد ولي از نظر علمي منظور ما از كلمه زندان مفهوم وسيعتري است درباره علوم مربوط بزندانها تعاريف مختلفي از طرف علماي حقوق جزا شده است چنانكه Donnedieu de vabrd آنرا (( علم اجراي احكام جزائيCuehe آنرا (( علم مجازات )) ونويسندگان معاصر ديگر آنرا ((علم درمان مجرمين )) تعريف كرده اند.
باتوجه بتعاريف فوق ميتوان علوم مربوط بزندانها را بطور كلي چنين تعريف كرد:
(( علوم مربوط بزندانها عبارت از مطالعه مسائل مربوط باجراي مجازات وتطبيق دادن مجازات با مجرم وهمچنين بررسي اصولي است كه رعايت آن دربهبود وضع مجرمين واصلاح وتربيت زندانيان موثر است))
قبل ازمطالعه سيستم هاي مختلف زندان وطرزاجراي مجازات درزمان حاضر لازم است كمي بعقب برگرديم واشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات وزندان نمائيم
2- اشاره مختصري به جنبه تاريخي مجازات درزندان
برخلاف امروز كه هدف از مجازات اصلاح ومعالجه مجرم است سابقا تنبيه مجرمين جنبه انتقام وارعاب داشته است چنانكه دردوره انتقام فردي وجوامع اوليه اجراي انتقام غير انساني وحد وحصري نداشته است بطوريكه غير از خود قاتل نزديكان وبستگان او نيز از طرف خانواده يا طائفه مقتول مورد حمله قرارگرفته وبه قتل ميرسيدند....


دانلود فایل


تحقیق زندان و علوم مربوط به زندانها

حقوق جزایی , تحقیق زندان , کار تحقیقی زندان , مقاله زندان , پروژه زندان , تحقیق در مورد زندان , دانلود تحقیق زندان , پایان نامه پیرامون زندان

حقوق

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید