تحقیق در مورد حجاب فروغ

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

تحقیق در مورد حجاب فروغ

تحقیق در مورد حجاب فروغ

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 11 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

شرف زن به يمن عصمت اوست اين شرف را از تن نرنجانيد

و اين را بدانيد که:

هر شاخه ای که از باغ برون آرد سر در ميوه آن طمع کند راهگذر

تلقى ما اين است لباس مناسب، پوشش مناسب و حجاب مجوزى براى فعاليت هاى اجتماعى است. قرآن هم تاكيدش همين است كه در حريم خصوصى و عرصه خصوصى بايد حجاب رعايت شود. وقتى قرآن شبكه محارم را نام مى برد منظور اين است كه در آن فضا حجاب طور ديگرى تعريف شده و نگاه ما روى عرصه عمومى است و شايد بتوان گفت حجاب مظهر تجلى بيرونى و پاسخ به فطرت است.

فطرت معمولاً دعوت به آرامش، سلامت و امنيت مى كند كه تجلى بيرونى همين حجاب است.

فلسفه حجاب در اسلام

اسلام هم برای زنان و هم برای مردان، تكليف معين كرده است. يك وظيفه مشترك كه برای زن و مرد، مقرر فرموده مربوط به نگاه كردن است: « قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ... قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن »

خلاصه اين دستور اينست كه زن و مرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نبايد چشم چرانی كنند، نبايد به قصد لذت بردن به يكديگر نگاه كنند. يك وظيفه هم، خاص زنان مقرر فرموده است و آن اينست كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گری و دلربائی نپردازند.

اما علت اينكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است، اينست كه ميل به خودنمائی و خودآرائی مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلبها و دلها مرد شكار است و زن شكارچی. همچنانكه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار است و مرد شكارچی. در هيچ جای دنيا سابقه ندارد كه مردان لباسهای بدن نما و آرايشهای تحريك كننده به كار برند. اين زن است كه به حكم طبيعت خاص خود میخواهد دلبری كند و مرد را دلباخته و در دام علاقه به خود اسير سازد. لهذا برهنگی از انحرافهای مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر گرديده است.

روح بشر فوق العاده تحريك پذير است. اشتباه است كه گمان كنيم تحريك پذيری روح بشر محدود به حد خاصی است و از آن پس آرام میگيرد. همانطور كه بشر از تصاحب ثروت و جاه و مقام سير نمیشود، در ناحيه جنسی نيز چنين است. هيچ مردی از تصاحب زيبا رويان و هيچ زنی از متوجه كردن مردان و تصاحب قلب آنان سير نمیشود. و از طرفی تقاضای نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنی است و هميشه مقرون است به نوعی احساس محروميت. دست نيافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلالات روحی و بيماريهای روانی میگردد.

استواری اجتماع:

كشانيدن تمتعات جنسی از محيط خانه به اجتماع، نيروی كار و فعاليت اجتماع را ضعيف میكند. برعكس آنچه كه مخالفين حجاب خرده گيری كرده و گفته اند: "حجاب موجب فلج كردن نيروی نيمی از افراد اجتماع است" ، بی حجابی و ترويج روابط آزاد جنسی موجب فلج كردن نيروی اجتماع است.

آنچه موجب فلج كردن نيروی زن و حبس استعدادهای اوست، حجاب به صورت زندانی كردن زن و محروم ساختن او از فعاليتهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنين چيزی وجود ندارد. اسلام نه میگويد كه زن از خانه بيرون نرود و نه میگويد حق تحصيل علم و دانش ندارد و نه فعاليت اقتصادی خاصی را برای زن تحريم میكند. اسلام هرگز نمیخواهد زن بيكار و بيعار بنشيند و وجودی عاطل و باطل بار آيد. پوشانيدن بدن به استثناء وجه و كفين مانع هيچگونه فعاليت فرهنگی يا اجتماعی يا اقتصادی نيست. آنچه موجب فلج كردن نيروی اجتماع است، آلوده كردن محيط كار به لذتجوئيهای شهوانی است.

حجاب در قوم یهود

«گرچه پوشش در بين اعراب مرسوم نبوده و اسلام آنرا بوجود آورد ولي در ملل غير عرب به شديدترين شكل رواج داشت. در ايران و در بين يهود و ملتي كه از فكر يهود پيروي ميكردند، حجاب به مراتب شديدتر از آنچه در اسلام ميخواست وجود داشت».

حجاب مصونيت است‌،نه محدوديت‌.

و اگر محدوديتي هم ايجاد شود; اوّلاً هم براي زن است و هم مرد،

ثانياً مانعي است در مقابل آزادي بي‌حد و حصر و بي‌بندوباري كه عوارض بد آن دامنگير همة افراد جامعه به خصوص خانمها مي‌شود.

البته اسلام از مرد نيز خواسته است كه در برخورد با نامحرم چشمهاي خود را به زير اندازد و از نگاه بپرهيزد.

و نيز در پوشيدن لباس‌، عفت و شؤون اسلامي را رعايت نمايد.

اما به هر حال‌، جمال زن و وضعيت جسمي و روحي او اقتضاي رعايت بيشتر حجاب و حيا را دارد.

افزون بر اين‌، در صورت توجه زنان به مسائل عفاف و امنيت فردي و اجتماعي‌، اين مسئله خود مانع بزرگي بر سر راه هوسبازان و فساد در جامعه مي‌شود.

انواع دیگر حجاب

در قران از انواع ديگر حجاب که در رفتار خارجی انسان تجلی می کند، نام برده شده است؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه که مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به توصيه شده اند : ای رسول ما به زنانو مردان مومن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند.(نور.30.31)

نوع ديگر حجابو پوشش قرانی ، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است : پس زنها نازک ونرم بامردان سخن نگوييد؛ مبادا آن که دلش بيمار (هوا وهوس) است به طمع افتد.

از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می شود که مراد از حجاب اسلامی، پوشش و حريم قايل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در انحای مختلف رفتار، مثل نحوه ی پوشش نگاه حرف زدن راه رفتن است.

زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه برتری خود را بر مرد ثابت کرده است اسلام زن را تشويق كرده است كه از اين وسيله استفاده كند. اسلام مخصوصاً تأكيد كرده است كه زن هر اندازه متينتر و با وقارتر و عفيفتر حركت كند و خود را در معرض نمايش برای مرد نگذارد، بر احترامش افزوده میشود. قرآن كريم در سوره احزاب پس از آنكه توصيه میكند زنان خود را بپوشانند، میفرمايد: « ذلك ادنی ان يعرفن فلا يؤذين ». يعنی اين كار برای اينكه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختيار مردان قرار نمیدهند بهتر است، و در نتيجه عفت و حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبكسر میگردد.

حجاب منحصر در چادر و حتى مانتو نيست، بلكه هر لباسى كه غير از وجه و كفين (دستها تا مچ) را بپوشاند و موجب تحريك و جلب توجه نامحرم نگردد كافى است، ولى بايد توجه داشت كه همان طور كه بقيه واجبات داراى مراتب مختلفى مى باشند حجاب نيز داراى مراتب خوب، متوسط و خوب تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب مى شود.


دریافت فایل

download

تحقیق در مورد حجاب فروغ ,حجاب فروغ,دانلود تحقیق در مورد حجاب فروغ ,حجاب,فروغ

عمومی و آزاد

تحقیق حجاب و جامعه

روانشناسی و علوم تربیتی

مبانی نظری تحقیق عوامل حجاب

مبانی نظری وپیشینه تحقیق

حجاب

سایر رشته های فنی مهندسی

عوامل بی حجابی

سایر رشته های فنی مهندسی

حجاب زن در اسلام

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق فروغ فرخزاد

زبان و ادبیات فارسی

بیوگرافی فروغ فرخ زاد

سایر رشته های فنی مهندسی

حجاب فروغ

سایر رشته های علوم انسانی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper