نقشه های طراحی معماری مرکز ترک اعتیاد به همراه برنامه فیزیکی

نقشه های طراحی معماری مرکز ترک اعتیاد به همراه برنامه فیزیکی

محتویات پروژه شامل موارد زیر میباشد

فایل اتوکد طراحی مرکز بازپروری و ترک اعتیاد شامل پلانها نماها و برش
فایل word برنامه ریزی فیزیکی و بررسی نمونه موردی معماری مرکز توانبخشی بازپروری و ترک اعتیاد در 24صفحه قابل ویرایش

 

 

  • برنامه ریزی فیزیکی مرکز ترک اعتیاد
  • طراحی مرکز توانبخشی

    طرح معماری مرکز بازپروری

    طرح نهایی معماری مرکز ترک اعتیاد

 

تاکنون به این فکر کردین که با استفاده از معماری خوب میتونید کرامت انسانیه یه انسانو بهش برگردونید. برنامه ریزی فیزیکی و بررسی نمونه موردی معماری مرکز توانبخشی بازپروری و ترک اعتیاد  یکی از موارد کمیاب در این زمینه است .

 


دریافت فایل


نقشه های طراحی معماری مرکز ترک اعتیاد به همراه برنامه فیزیکی

طرح نهایی معماری مرکز ترک اعتیاد,طراحی مرکز توانبخشی

فنی و مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید