تحقیق در مورد نقش عوامل محیطی در عملکرد ورزشکاران

تحقیق در مورد نقش عوامل محیطی در عملکرد ورزشکاران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 12 صفحه


 قسمتی از متن .docx : 

 

1

‏فهرست

‏مقدمه‏.........................................................................................2

‏نقش آلودگی هوا‏............................................................................3

‏نقش‏ ‏رطوبت‏ ‏محيط‏..........................................................................5

‏نقش‏ ‏آب‏ ‏.....................................................................................‏6

‏نقش‏ ‏و‏ ‏جایگاه‏ ‏تماشاگران برعملکرد ورزشکاران‏..........................................10

2

‏نقش‏ ‏عوامل‏ ‏محیطی‏ ‏در‏ ‏عملکرد‏ ‏ورزشکاران

‏مقدمه

‏عوامل‏ ‏محیطی‏ ‏در‏ ‏سلامت‏ ‏ورزشکار‏ ‏و‏ ‏عملکرد‏ ‏و‏ ‏توانایی‏ ‏ایشان‏ ‏نقش‏ ‏و‏ ‏تأثیر‏ ‏فراوانی‏ ‏دارند‏. ‏لذا‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏شرایطی‏ ‏فراهم‏ ‏گردد‏ ‏تا‏ ‏ضمن‏ ‏حفظ‏ ‏سلامتی‏ ‏ورزشکاران،‏ ‏عواملی‏ ‏که‏ ‏باعث‏ ‏کاهش‏ ‏تواناییها‏ ‏و‏ ‏عملکرد‏ ‏ورزشی‏ ‏می‏شود‏ ‏شناسایی‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏راه‏ ‏حل‏های‏ ‏مناسب‏ ‏برای‏ ‏مقابله‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏اتخاذ‏ ‏گردد‏.‏به‏ ‏مجموعه‏ ‏مسائلی‏ ‏که‏ ‏باعث‏ ‏حفظ‏ ‏سلامتی‏ ‏و‏ ‏سازگاری‏ ‏ورزشکار‏ ‏در‏ ‏محیطهای‏ ‏غیر‏ ‏از‏ ‏محل‏ ‏اصلی‏ ‏و‏ ‏دائمی‏ ‏ورزشکار‏ ‏می‏گردد،‏ ‏تطابق‏ ‏با‏ ‏شرایط‏ ‏و‏ ‏عوامل‏ ‏محیطی‏ ‏اطلاق‏ ‏می‏شود‏. ‏عوامل‏ ‏محیطی‏ ‏شامل‏ ‏طیف‏ ‏گسترده‏ای‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏رنگ‏ ‏کفپوش‏ ‏سالن،‏ ‏وضعیت‏ ‏چمن‏ ‏ورزشکار،‏ ‏نحوه‏ ‏آرایش‏ ‏سالن،‏ ‏نور،‏ ‏صدا‏ ‏و‏... ‏گرفته‏ ‏تا‏ ‏عوامل‏ ‏مهم‏ ‏تری‏ ‏مثل‏ ‏درجه‏ ‏حرارت،‏ ‏گرما،‏ ‏سرما،‏ ‏نور،‏ ‏آفتاب،‏ ‏ارتفاع،‏ ‏رطوبت‏ ‏هوا،‏ ‏بارندگی‏ ‏و‏ ‏وزش‏ ‏باد‏.

‏عملکرد یک ورزشکار در یک رقابت ورزشی تنها به خود برنمی گردد، در واقع یک ورزشکار ‏خواست و اراده جمعی را به موفقیت یا شکست مبدل می کند. لذا توانایی ها و ضعف های ‏گروهی نیز در نحوه اجرای وظایف یک ورزشکار مؤثر هستند. تشویق ها، خشم ها، نگرانی ها ‏و یأس های جمعی به میزان زیادی می توانند در ورزشکاری که آمادگی روحی مناسبی را در ‏زمان برگزاری رقابت ورزشی نداشته اند ایفا کند. از این گروه عواملی که با ورزشکار ‏یا تیم ورزشی در ارتباط مستقیم تری هستند مثل مدیر تیم، مسئول فنی، مربی و سایر ‏کادر فنی با اعمال و رفتار خود می توانند نتیجه مثبت و یا منفی را برای تیم ایجاد ‏کنند. حل این مشکل نیازمند وقت و هزینه زیادی می باشد که بهترین عامل مؤثر در این ‏زمینه نقش رسانه های جمعی جهت افزایش آگاهی و تنظیم خواست و رفتار تماشاگران می

3

‏باشد. البته یک مربی تمرینات روحی می تواند با افزایش توان روحی و منسجم نمودن قوای ‏فکری یک ورزشکار، نقش مؤثر عوامل محیطی را به حداقل برساند. به طور مثال یک مربی ‏تمرینات ذهنی قادر است میزان اثرگذاری عوامل محیطی از قبیل هیجانات و هیاهوی ‏تماشاگران را در برگزاری مسابقه در خانه خود یا خانه حریف به میزان قابل ملاحظه ای ‏کم کند، تا ورزشکار بهتر بتواند قابلیت های خود را بدون توجه به تشویق و یا بی ‏توجهی تماشاگران به نمایش گذارد

‏نقش آلودگی هوا

‏ورزش‏ ‏در‏ ‏هوای‏ ‏آلوده

‏ ‏آلاینده‏ ‏های‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏هوا،فشار‏ ‏آفرین‏ ‏های‏ ‏محیطی‏ ‏اند‏ ‏که‏ ‏بیشتر‏ ‏بر‏ ‏دستگاه‏ ‏های‏ ‏تنفسی‏ ‏و‏ ‏قلبی‏ ‏–‏عروقی‏ ‏تاثیر‏ ‏می‏ ‏گذارند‏.‏با‏ ‏وجود‏ ‏این‏ ‏،آلاینده‏ ‏های‏ ‏هوا‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏موجب‏ ‏التهاب‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏دلیل‏ ‏،مقدار‏ ‏سازه‏ ‏های‏ ‏ایمنی‏ ‏موجود‏ ‏در‏ ‏خون‏ ‏را‏ ‏افزایش‏ ‏دهد‏.‏هرچند‏ ‏نمی‏ ‏توانیم‏ ‏آلاینده‏ ‏های‏ ‏هوا‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏صورت‏ ‏انتخابی‏ ‏تصفیه‏ ‏کنیم،در‏ ‏این‏ ‏تحقیق‏ ‏روش‏ ‏هایی‏ ‏را‏ ‏جهت‏ ‏کاستن‏ ‏از‏ ‏تاثیر‏ ‏این‏ ‏مواد‏ ‏بر‏ ‏اجرای‏ ‏ورزشی‏ ‏و‏ ‏تندرستی‏ ‏عرضه‏ ‏خواهم‏ ‏شد‏.

‏آلودگی‏ ‏هوا‏ ‏و‏ ‏اجرای‏ ‏بدنی

‏درست‏ ‏مثل‏ ‏خود‏ ‏هوا،هوای‏ ‏آلوده‏ ‏نیز‏ ‏متشکل‏ ‏از‏ ‏چند‏ ‏گاز‏ ‏مختلف‏ ‏است‏.‏این‏ ‏گاز‏ ‏های‏ ‏گوناگون‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏اجرای‏ ‏بدنی‏ ‏شما‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏تاثیر‏ ‏قرار‏ ‏دهند‏.

‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏فیزیولوژیکی،منو‏ ‏اکسید‏ ‏کربن‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏مهمترین‏ ‏آلاینده‏ ‏های‏ ‏هوا‏ ‏است‏.‏زیرا‏ ‏که‏ ‏توانایی‏ ‏گلبول‏ ‏های‏ ‏قرمز‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏حمل‏ ‏اکسیژن‏ ‏به‏ ‏عضلات‏ ‏اسکلتی‏ ‏و‏ ‏سایر‏ ‏بافت‏ ‏ها‏ ‏را‏ ‏تغییر‏ ‏می‏ ‏دهد‏.‏منو


دریافت فایل


تحقیق در مورد نقش عوامل محیطی در عملکرد ورزشکاران

تحقیق در مورد نقش عوامل محیطی در عملکرد ورزشکاران ,نقش عوامل محیطی در عملکرد ورزشکاران,دانلود تحقیق در مورد نقش عوامل محیطی در عملکرد ورزشکا

عمومی و آزاد

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
نظریه های عمومی مدیریت
عمومی و آزاد
عمومی و آزاد
عمومی و آزاد
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
هایسنس HISENSE
سایر رشته های پزشکی
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید