ارزیابی اقتصادی برنج بازاریابی

ارزیابی اقتصادی برنج   بازاریابی

ارزیابی اقتصادی برنج بازاریابی

حجم فایل : 6.7 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 28 بسمه تعاليارزیابی اقتصادی برنج ( بازاریابی) توليد قبل از فروش يا فروش قبل از توليد توليد منهاي فروش مساوي است با هيچ کسب درآمد از کشاورزی در بهترین شرایط برای کشاورز 20% می باشد در صورتی که این سهم برای صنعت بیش از 50% است .(بازاریابی یک نوع صنعت می باشد ) تولید فروش مزيت نسبي چيست : مزيت هاي نسبي اقتصادي در بخش كشاورزي ، يعني كاهش هزينه تمام شده يك محصول در مقايسه با ساير مناطق توليد با...

جزئیات بیشتر / دانلود


ارزیابی اقتصادی برنج بازاریابی


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید