برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

حجم فایل : 148.1 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 25 بنام خدا برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده چنانچه مستخدم رسمی شاغل یا مستخدم بازنشسته یا ازکارافتاده فوت نماید ، طبق مستندات قانونی جاری درباره وراث واجد شرایط وی حقوق وطیفه برقرار میشود. مستندات برقراری حقوق وظیفه وراث -ماده 81(اصلاحی) قانون استخدام کشوری =فوت عادی هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد درتاریخ فوت...

جزئیات بیشتر / دانلود


برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید