بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي

بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي

بررسي-ميزان-رعايت-استانداردها-در-واحد-مدارک-پزشکي-بيمارستان‌هاي-آموزشي

چكیده:
پژوهش حاضر مطالعه ای است توصیفی– مقطعی و به منظور بررسی میزان رعایت استانداردهای مدارك پزشكی و بیمارستان های آموزشی انجام گرفته است . جامعه آماری مورد بررسی بخش های مدراك پزشكی بیمارستان های افضلی پور ، شفا ، شهید بهشتی ، باهنر می باشد . هدف كلی از انجام این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشكی ، بیمارستان های آموزش شهر كرمان بوده است كه به منظور دستیابی به 14 هدف جزئی است و همچنین 15 سؤال در مورد موضوع پژوهش مطرح گردید .
ابراز گردآوری 16 چك لیست مربوط به استانداردهای بخش مدارك پزشكی بوده است . كه این استانداردها با استانداردهای انجمن مدارك پزشكی آمریكا منطبق است . پژوهشگر برای جمع آوری داده ها با مراجعه به بخش های مدارك پزشكی با استفاده از روش مصاحبه اقدام به این امر نموده است . نتایج حاصل از این پژوهش ، میزان رعایت استانداردها در هر یك از شاخص های یاد شده را به شرح زیر بیان می نماید .


فهرست:
-1 مقدمه
2-1 بیان مسئله
3-1 اهمیت پژوهش
4-1 اهداف پژوهش
5-1 سؤالات پژوهش
6-1 روش پژوهش
7-1 محدودیت های پژوهش
8-1 تعاریف واژه ها
مروری بر متون و مطالعات انجام شده
1-2 پیشینه تحقیق
2-2 مطالعات انجام شده در ایران
3-2 مطالعات انجام شده در جهان
3 - نوع پژوهش
2- 3 – جامعه پژوهش روش نمونه گیری و حجم نمونه
3 –3 – متغیرها
4- 3 – روش و ابزار گردآوری داده ها
5-3 – روش تحلیل داده ها
6- 3 – امكانات پژوهش
7- 3 – ملاحضات اخلاقی
تحلیل یافته ها
1-5 نتایج پژوهش
2-5 پیشنهادات پژوهشگر
3-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی
دانلود فایل


بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحد مدارک پزشکي بيمارستان‌هاي آموزشي

رعايت استانداردها , واحد مدارک پزشکي, بيمارستان‌هاي آموزشي,استاندارد های محیط های بیمارستانی,رعایت استاندراد در بیمارستان,ایمنی در بیمارستان,تحقیق در مورد استاندارد های بیمارستان,دانلود تحقیق در مورد استاندارد های پزشکی,بیمارستان های آموزشی

طب کار و ایمنی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
کتاب طبی و پزشکی
کشاورزی و منابع طبیعی
کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود نمونه سوالات کارگر برق ساختمان درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21
دانلود نمونه سوالات کارگر بنای سفت کار درجه 3 اسکن برگه آزمون 97/02/21
کارآفرینی ، طرح توجیهی
کسب و کار اینترنتی
طب کار و ایمنی
طب کار و ایمنی
مدیریت ایمنی و بهداشت
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
آزمون های پروانه اشتغال مهندسی معدن
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید