پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

پاورپوینت-برقراری-حقوق-وظیفه-وراث-مستخدمین-شاغل-و-بازنشسته-و-از-کارافتاده

دانلود پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده،
با فرمت ppt و در 25 اسلاید قابل ویرایش.


بخشی از متن پاورپوینت:
مستندات برقراری حقوق وظیفه وراث
-ماده 81(اصلاحی) قانون استخدام کشوری =فوت عادی 
هرگاه مستخدم رسمی فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد درتاریخ فوت بازنشسته محسوب وتمام حقوق بازنشستگی وی به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره-درصورتیکه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده ازپانزده سال کمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهدشد.
ماده 82 (اصلاحی) قانون استخدام کشوری
هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهدشد.
تبصره 2(اصلاحی )ماده 79قانون استخدام کشوری
درصورتیکه مستخدم مذکور دراین ماده فوت شود تمام حقوق وظیفه او بارعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می گیرد./   
تبصره (اصلاحی) ماده80قانون استخدام کشوری
درصورتیکه مستخدم مذکور دراین ماده فوت شود تمام حقوق وظیفه او بارعایت شرایط مقرر به وراث قانونی وی تعلق می گیرد./
ماده 83(اصلاحی)قانون استخدام کشوری
هرگاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه فوت شود تمامی آخرین حقوق ومزایای مشمول کسوربازنشستگی قبل ازفوت مستخدم بااحتساب دوگروه بالاتروبااعمال ضریب حقوق سال فوت به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهدشد.
لازم بذکراست که مستخدمینی که به سبب انجام وظیفه فوت می شوند به شرطی ازدوگروه بالاتر موضوع ماده 8 قانون اصلاح پاره ای ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ....مصوب 13/2/79برخوردار خواهندشد که درزمان اشتغال وبرابر مقررات ازحداکثر دوگروه تشویقی منتفع نشده باشند .
بنابراین چنانچه مستخدمی درزمان اشتغال ازیک یا دو گروه تشویقی منتفع شده باشد دراینصورت درزمان برقراری حقوق وظیفه وراث ، حقوق آنان حسب مورد بااعمال یک یا دوگروه بالاتر ویابدون اعمال گروه بالاتر تعیین خواهد شد..
ضمنا افزایش ستواتی مستخدمین موضوع ماده قانونی فوق الذکر که ازیک یا دوگروه بالاتر برخوردار می شوند ، هنگام محاسبه حقوق وظیفه وراث آنان ، بدون اعمال یک یا دوگروه بالاتر خواهدشد.       
دانلود فایل


پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده

برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده, دانلود پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده, پاورپوینت در مورد برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده, تحقیق برقراری حقوق و,,,

گوناگون

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید