پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

پرسشنامه-رفتار-یادگیرنده-در-تدریس-اثربخش-استاد

دانلود پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد،
با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 7

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
•    معرفی پرسشنامه:
این پرسشنامه دارای 7 سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (رفتار مثبت یا منفی) – از دیدگاه اساتید می باشد.
•    نمره گذاری پرسشنامه:
شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:
•    تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه
برای بدست اوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به تمام سوالات پرسشنامه را با هم محاسبه نمائید. این امتیاز دامنه ای از 7 تا 35 را خواهد داشت. به عنوان یک نقطه برش، نمرات بالاتر از 17 نشان دهنده رفتار مثبت یادگیرنده در اثر تدریس اثربخش استاد خواهد بود و هر چه این نمره بالاتر باشد، واکنش مثبت یادگیرنده قوی تر خواهد بود. اما نمرات کمتر از 17 نشان دهنده رفتار منفی یادگیرنده در اثر تدریس اثربخش استاد خواهد بود.
بر اساس این روش از تحلیل شما نمره¬های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید
مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
یادگیرنده دانش، مهارت و نگرش موردنظر در برنامه درسی را با توجه به آزمون های عملکردی از خود بروز می دهد.   
در یادگیری محتوای برنامه درسی از خود رفتار یادگیری مستقل بروز می دهد.   
نسبت به همکلاسی ها و معلم خود رفتارهای مبتنی بر نگرش مثبت بروز می دهد.
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد, پرسشنامه آماده رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد, پرسشنامه در مورد رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد, سوالات پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد, طراحی پرسشنامه رفتار یادگیرنده,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

سوء رفتار با زنان

سایر رشته های فنی مهندسی

سوء رفتار در خانواده

سایر رشته های فنی مهندسی

مبنای رفتار گروه

سایر رشته های فنی مهندسی

تحقیق روش ها و فنون تدریس

روانشناسی و علوم تربیتی

عوامل موثر در تدریس موفق

سایر رشته های فنی مهندسی

بیوگرافی استاد شهریار

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper