پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی زارعی و همکاران (1389)

پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی زارعی و همکاران (1389)

پرسشنامه-استاندارد-رفتارهای-پرخطر-جنسی-زارعی-و-همکاران-(1389)

دانلود پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی زارعی و همکاران (1389)،
در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.


توضیحات:
پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی دارای 10 سوال که به صورت چهارگزینه ای و پنج گزینه ای می‌ باشند، پرسشنامه استاندارد حاضر دارای روایی، پایایی و منبع معتبر می‌ باشد.

معرفی پرسشنامه استاندارد رفتارهای پر خطر جنسی:
پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی توسط زارعی، خاکباز و کرمی (1389) طراحی شده است. پرسشنامه مذکور دارای دو بخش اطلاعات دموگرافیک و رفتارهای پرخطر می باشد که به صورت چهارگزینه ای و پنج گزینه ای طراحی شده است که مجموعه سؤالات مربوط به رفتارهای پرخطر جنسی ده سؤال می باشد. پرسشنامه در پژوهش نظرآبادی (1393) اعتباریابی شده است.

شیوه نمره گذاری:
نمره گذاری هشت سؤال اول به صورت مستقیم و از 1 تا 5  و دو سؤال آخر به صورت معکوس و از 1 تا 4 متغیر می باشد که در مجموعه نمره ی رفتارهای پرخطرشخص را مشخص می سازد به گونه‌ای که هرچه نمره فرد بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر رفتاهای پرخطرجنسی او می باشد.


مشخصات پرسشنامه:
تعداد سوالات: 10 براساس طیف 4 گزینه ای و 5 گزینه ای
روایی: دارد
پایایی: دارد (به شکل کامل بیان شده است)
منبع: دارد (پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی استاندارد می‌باشد)
دانلود فایل


پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی زارعی و همکاران (1389)

پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی,پرسشنامه استاندارد رفتارهای پرخطر جنسی,رفتارهای پرخطر جنسی,پرسشنامه استاندارد رفتارهای جنسی,دانلود پرسشنامه رفتارهای پرخطر جنسی,دانلود پرسشنامه رایگان رفتارهای پرخطر جنسی,پرسشنامه درباره رفتارهای پرخطر جنسی,پرسشنام,,,

پرسش نامه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید