پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)

پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)

پرسشنامه-شخصیتی-گری--ویلسون-(gwpq)

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)،
با فرمت word و در 12 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 120

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 120 است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند.
برای هر ماده با علامت +، «بلی» 2 نمره، «نمی دانم» 1 نمره و «خیر» صفر نمره؛ و برای هر ماده با علامت -، «بلی» صفر نمره، «نمی دانم» 1 نمره، و «خیر» 2 نمره تعلق می گیرد (جدول شماره 1)
پایایی (اعتبار) و روایی
در زمینه اعتبار این پرسشنامه، بارت و گری (1989) ضریب آلفای کرونباخ را برای مولفه های روی آوری، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز به این ترتیب به دست آوردند: برای مردان 71/0، 61/0، 58/0، 61/0، 65/0 و 65/0 و برای زنان 68/0، 35/0، 59/0، 63/0، 71/0 و 71/0؛ که بیانگر ثبات درونی مناسب آزمون است. همچنین با استفاده از همبستگی میان مولفه های پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ) و پرسشنامه شخصیتی آیسنک، روایی همگرای آزمون را نشان دادند (به نقل از فتحی آشتیانی، 1388).

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1    اگر در نظر داشتید تغییر شغل دهید، درآمد عامل مهمی برایتان محسوب می شد؟
2    پارک کردن در جایی که احتمال جریمه شدن وجود دارد، برایتان بی اهمیت است؟
3    اگرگلو داشته باشید، تا زمانی که بهتر شود، از صحبت کردن اجتناب می کنید؟
4    اگر قبول کرده بودید که دریک گروه موسیقی شرکت کنید، حتی با این که در تمرین ها بازخوردهای نامطلوبی دریافت می کردید، کارتان را ادامه می دادید؟
5    اگرچیزی خلاف میل تان باشد، تمایل دارید با صدای بلند فحش دهید؟
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری , ویلسون (GWPQ), پرسشنامه آماده شخصیتی گری , ویلسون (GWPQ), پرسشنامه در مورد شخصیتی گری , ویلسون (GWPQ), سوالات پرسشنامه شخصیتی گری , ویلسون (GWPQ), طراحی پرسشنامه شخصیتی گری , ویلسون (GWPQ), تحلیل و تفسیر پرسشنامه شخصیتی گ,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

گردشگری الکترونیک 1

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper