پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)

پرسشنامه-خودکارآمدی-عمومی-شرر-(ses)

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES)،
با فرمت word و در 4 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 17

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز (1982) با اهداف زیر ساخته شده است:
1. اول اینکه ابزاری برای پژوهش¬های بعدی تهیه گردد.
2. دوم اینکه ابزاری برای تعیین سطوح مختلف خودکارآمدی عمومی افراد تهیه شود.
نسخه اصلی آزمون شامل 36 سوال بود که سازندگان آن برای تحلیل¬های انجام شده، سوالاتی را نگه داشتند که بار 40/0 را در هریک از عوامل اجتماعی و عمومی داشتند. بر این اساس 13 سوال که دارای این ویژگی نبودند، حذف و آزمون به 23 سوال کاهش یافت. از این 23 سوال، 17 سوال خودکارآمدی عمومی را با میانگین 57/99 و انحراف معیار 80/12 می¬سنجد. ضریب پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب 86/0 و 71/0 برای هر یک به دست آمد (شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک – دون، جاکوبس و راجرز، 1982).
برای تهیه مقیاس 376 دانشجوی روانشناسی به عنوان نمونه انتخاب شدند. آنان مقیاس خودکارآمدی و شش مقیاس شخصیتی را تکمیل کردند. این آزمودنی¬ها میزان موفقیت خود را با هر یک از پرسش¬های مقیاس مذکور با علامت زدن یکی از گزینه¬ها مشخص کردند. سوالات برای اندازه¬گیری انتظارات خودکارآمدی عمومی، مانند مهارتهای اجتماعی و شایستگی¬های حرفه¬ای نوشته شده بود. این موارد بر موضوعات زیر تمرکز دارند

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1    وقتی طرحی می¬ریزم، مطمئن هستم می¬توانم آن را انجام دهم.
2    یکی از مشکلات من اینست که وقتی می¬بایست کاری انجام دهم، نمی¬توانم از عهده آن برآیم.
3    اگر نتوانم کاری را بار اول انجام دهم، به تلاشم برای انجام آن ادامه می-دهم.
4    وقتی که اهداف مهم برای خود تعیین می¬کنم، به ندرت به آن¬ها دست می-یابم.
5    قبل از انجام تمام کارهایم، آن را رها می¬کنم.
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES), پرسشنامه آماده خودکارآمدی عمومی شرر (SES), پرسشنامه در مورد خودکارآمدی عمومی شرر (SES), سوالات پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES), طراحی پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر (SES), تحلیل و تفسیر پرسشنامه خودکارآم,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

پاورپوینت ووشرری بانکروفتی

سایر رشته های علوم انسانی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper