پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30

پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30

پرسشنامه-فراشناخت-ولز-(mcq-30

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30،
با فرمت word و در 2 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 30

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
این مقیاس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهای افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ¬ها بر اساس مقیاس چهار درجه¬ای لیکرت (1: مخالفم، 2: کمی موافقم، 3: نسبتا موافقم، 4: کاملا موافقم) محاسبه می¬شوند. پرسشنامه مذکور دارای 5 خرده مقیاس است که سوالهای 28، 23، 19، 10، 7، 1، باورهای مثبت درباره نگرانی، سوالهای 21، 15، 11، 9، 4، 2 باورهای منفی درباره کنترل-پذیری افکار و خطرات مربوط به نگرانی، سوالهای 29، 26، 24، 17، 14، 8، عدم اطمینان شناختی، سوالهای 27، 25، 22، 20، 13، 6، نیاز به کنترل افکار و سوالهای 30، 18، 16، 12، 5، 3 فرایندهای فراشناختی خودآگاهی شناختی را ارزیابی می¬کنند. ولز، کاترایت- هاتون (2004) برای پایایی این مقیاس دامنه ضریب آلفای کرونباخ را برای مقیاس کل و خرده مقیاس ها از 93/0 تا 76/0 و پایایی بازآزمایی را 75/0 و برای خرده مقیاسها 87/0 تا 59/0 گزارش کرده¬اند. ضريبآلفايكرونباخكلمقياسدرنمونه¬¬ي ایرانی 91/0 گزارش شده است و برای خرده مقیاسهای کنترل ناپذیری، باورهای مثبت، وقوف شناختی، اطمینان شناختی و نیاز به کنترل افکار به ترتیب در نمونه ایرانی 87/0، 86/0، 81/0، 80/0 و 71/0 گزارش شده¬است (شیرین زاده، 1385).

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1.        نگران شدن به من کمک می¬کند تا از مشکلات در آینده اجتناب کنم.
2.        نگرانی برای من خطرناک است.
3.        در مورد افکار خود خیلی فکر می¬کنم.
4.        گاهی با نگران شدن، واقعا خودم را مریض می¬کنم.
5.        وقتی در مورد مساله¬ای فکر می¬کنم، در مورد نحوه کارکردن ذهنم کاملا آگاهم.


دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ,30, پرسشنامه آماده فراشناخت ولز (MCQ,30, پرسشنامه در مورد فراشناخت ولز (MCQ,30, سوالات پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ,30, طراحی پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ,30, تحلیل و تفسیر پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ,30, فرمتword پرسشنا,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

فراشناخت

سایر رشته های فنی مهندسی

اترهای سلولزی

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper