پرسشنامه خود ناتوان سازی(self-handicapping)

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه خود ناتوان سازی(self-handicapping)

پرسشنامه خود ناتوان سازی(self-handicapping)

پرسشنامه-خود-ناتوان-سازی(self-handicapping)

دانلود پرسشنامه خود ناتوان سازی(self-handicapping)،
با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 23

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
رودوالت اضطراب اجتماعی را با خودناتوان سازی مرتبط می داند. زوکرمن و همکاران بین خودناتوان سازی و مقابله اجتنابی همبستگی مثبت گزارش کردند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که در موقعیت های استرس زا انتظار می رود افراد خودناتوان ساز بر جنبه های منفی موقعیت متمرکز شوند و در مقابل چالش ها عقب نشینی کنند.
Rossوهمکاران نشان دادند که یکی از کار کردهای افسردگی به عنوان شکلی کلی از خودناتوان سازی، کاهشمسئولیت در مقابل شکست هاست.
WarnerوMooreدریافتند دانشجویانی که از راهبردهای خودناتوان سازی بیشتر استفاده می کنند،
هیجانات منفیبیشتری در آن ها دیده می شود و از طریق کناره گیری از مسایل به مقابله با فشار روانی می پردازند. از این رو خلق منفی عاملی پایه ای در خودناتوان سازی است. بر اساس تعاریف تلاش ناکافی از علایم بارز خودناتوان سازی رفتاری است و ادعای وجود موانع(عذرتراشی) از علایم خودناتوان سازی ادعایی است. از این رو در این مقیاس جمع نمره عامل خلق منفی با نمره معکوس شده عامل تلاش نشان دهنده خودناتوان سازی رفتاری و نمره عامل خلق منفی به علاوه نمره عامل عذرتراشی نشان دهنده خودناتوان سازی ادعایی است و جمع نمره دو عامل خلق منفی و عذرتراشی با نمره معکوس شده عامل تلاش نشان دهنده خودناتوان سازی کلی است.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1-وقتی اشتباه می کنم اولین واکنشم مقصر دانستن اوضاع است.
2-معمولا کارها را به آخرین لحظه واگذار می کنم.
3-معمولا وقتی امتحان یا کاری پیش رو دارم بیش از حد خود را آماده می کنم.
4-فکر می کنم بیشتر از خیلی ها کسل هستم.
5-معمولا سعی می کنم کار را به بهترین وجه انجام دهم، برایم مهم نیست که آن کار چیست.
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه خود ناتوان سازی(self,handicapping), پرسشنامه آماده خود ناتوان سازی(self,handicapping), پرسشنامه در مورد خود ناتوان سازی(self,handicapping), سوالات پرسشنامه خود ناتوان سازی(self,handicapping), طراحی پرسشنامه خود ناتوان سازی(self,handic,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper