پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

دینا فایل "|" جدیدترین فایل ها "|" تماس با ما

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

پرسشنامه-سرزندگی-تحصیلی

دانلود پرسشنامه سرزندگی تحصیلی،
با فرمت word و در 3 صفحه قابل ویرایش.
تعداد سوالات پرسشنامه : 9

قسمتی از توضیحات این پرسشنامه :
 روایی و پایایی:
نتایج حاصل از بررسی حسین چاری و دهقانیزاده (1391) نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ به دست آمده با حذف یک گویه برابر با 80% و ضریب بازآزمایی برابر 73% بود.همچنین دامنه همبستگی گویه ها با نمره کل بین 51% تا68% می باشد.این نتایج بیانگر این است که گویه ها از همسانی درونی و ثبات رضایت بخشی برخوردارند. به منظور بررسی ساختار عاملی (روایی سازه) پرسشنامه از تحلیل مولفه اصلی با چرخش متعامد واریماکس در سطح گویه استفاده شد. نتایج بطور کلی نشان داد که حذف یک سوال(8) افزایشی در ضریب پایایی آزمون که 75% بود ایجاد می کند.

تعدادی از سوالات این پرسشنامه :
1.    اگر روزی در مدرسه نمره بدی بگیرم باز هم می دانم که روز خوب و خوشی خواهم داشت
2.    اگر درسها زیاد باشند و من وقت کافی نداشته باشم می دانم چطور با شرایط کنار بیایم و خوش باشم
3.    می دانم که اگر نمره بدی بگیرم همچنان اعتماد به نفسم بالا خواهد بود
4.    اگر معلم زیربرگه یا دفترم خیلی بد بنویسد مواظب هستم اعصابم خرد نشود و روزم خراب نشود
5.    اجازه نمی دهم استرس درس خواندن خوشی هایم را از بین ببرد
دانلود فایل


download

دانلود پرسشنامه سرزندگی تحصیلی, پرسشنامه آماده سرزندگی تحصیلی, پرسشنامه در مورد سرزندگی تحصیلی, سوالات پرسشنامه سرزندگی تحصیلی, طراحی پرسشنامه سرزندگی تحصیلی, تحلیل و تفسیر پرسشنامه سرزندگی تحصیلی, فرمتword پرسشنامه سرزندگی تحصیلی, روایی , پایایی , ,,,

پرسشنامه

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پایان نامه های روانشناسی

روشهاي اجراي پرسشنامه

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه معلم

سایر رشته های فنی مهندسی

پرسشنامه کارگاه

سایر رشته های فنی مهندسی

دسترسی سریع

دینا فایل

هدف ما در دینا فایل ارائه بهترین فایل ها در بستری امر و مطمئن برای کاربرانی که نیاز به فایل هایی ارزشمند دارند. جهت ارتباط با ما با ای دی تلگرامی زیر در ارتباط باشید @hi_helper