پاورپوینت پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS به صورت تصویری به همراه مثال و توضیحات فارسی

پاورپوینت پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS به صورت تصویری به همراه مثال و توضیحات فارسی

پاورپوینت-پکیج-کامل-آموزشی-نرم-افزار-spss-به-صورت-تصویری-به-همراه-مثال-و-توضیحات-فارسی

دانلود پاورپوینت با موضوع  پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS به صورت تصویری به همراه مثال و توضیحات فارسی،
با فرمت ppt و در 350 اسلاید قابل ویرایش،

بخشی از پاورپوینت :
فهرست مطالب آموزشی
آمار توصیفی
آزمون كولموگروف اسميرنوف
آزمون تی ساده
آزمون تی مستقل
آزمون تی جفت شده
آزمون مان ویتنی
آزمون ویلکاکسون
آزمون همبستگی پیرسون
آزمون همبستگی اسپیرمن
آزمون رگرسیون ساده روش stepwise
آزمون رگرسیون ساده )روش (Enter
آزمون رگرسیون لجستیک
آزمون بررسی پایایی
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه
آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
تحلیل کواریانس
آزمون کروسکال والیس
آزمون فریدمن
آزمون خی دو
آزمون خی دو چند بعدی
آزمون مک نمار
تحلیل عاملی اکتشافی

تحليل آمارى (Statistical Analysis)
هر آناليز آمارى شامل مراحل زير است:
 توصيف داده‌ها: نمايش و خلاصه كردن داده ها
آزمون فرضيات: نتيجه گيرى در مورد گروه بزرگتر (جامعه) از روى اطلاعات به دست آمده در يك نمونه
ارزيابى روابط: مطالعه روابط بين متغيرها
واژه هاى كليدى در آمار
آماره (Statistic): صفتى است از نمونه مانند ميانگين (x) و واريانس نمونه (s).
پارامتر (Parameter): براى توصيف ويژگى هاى جامعه به كار مى رود مانند ميانگين جامعه ()
واريانس: پركاربردترين شاخص پراکندگى است. هرچه ارزش واريانس بيشتر باشد، مقادير بيشتر پراكنده هستند. اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه‌ها داراى مقدار واحدى هستند.
انحراف معيار (std deviation) به پراكندگى مشاهدات در يك نمونه اشاره دارد، در حاليكه خطاى معيار (std error) به پراكندگى يك آماره مربوط مى باشد.
واژه هاى كليدى در آمار
نما (Mode): مقدارى از داده‌هاست كه بيشترين فراوانى را دارد.
ميانه (Median): مقدارى از متغير است كه نيمى از مقادير كوچكتر از آن و نيم ديگر بزرگتر از آن هستند.
صدك ها (Percentile): مقاديرى از متغير هستند كه در مورد درصد نمونه‌ها را نشان مى دهند. براي مثال مى توانيد مقدارى را پيدا كنيد كه 25% نمونه ها در زير آن قرار گيرند.
چارك‌ها (Quartiles): از آنجائى كه صدك هاى 25، 50، و 75 نمونه را تقريباً به چهار گروه برابر تقسيم مى كنند، مجموعاً به آنها چارك‌ها گويند.
واژه هاى كليدى در آمار
شاخص هاى پراكندگى (Measures of Variability): سعى مى كنند ميزان گستردگى مشاهدات را اندازه گيرى نمايند.
دامنه تغييرات (Range): ساده ترين شاخص پراكندگى است كه اختلاف بين بزرگترين و كوچكترين مقدار داده ها را نشان مى‌دهد.
واريانس (Variance): پركاربرد ترين شاخص پراكندگى است. فرمول محاسبه واريانس در يك نموه (S2) به شكل زير است:
مجموع توان دوم فاصله هريك از مقادير از ميانگين
                  (1- تعداد نمونه ها)
اگر واريانس صفر باشد تمامى نمونه ها داراى مقدار واحدى هستند. هرچه واريانس بيشتر باشد، مقادير بيشترپراكنده هستند.
انحراف معيار (Standard Deviation):جذر واريانس را انحراف معيار گويند.  اندازه انحراف معيار به واحد اندازه گيرى بستگى دارد. مثلاً انحراف معيار سن با واحد روز بزرگتر از انحراف معيار سن با واحد سال است.
نماد E در خروجى SPSS
SPSS هنگام نمايش اعداد خيلى كوچك يا خيلى بزرگ از علائم علمى استفاده مى كند. عددى كه بعد از حرف E قرار مى گيرد نشان مى دهد كه محل اعشار چقدر بايد جابجا شود.
اگر عددى كه بعد از E مى آيد منفى باشد، علامت اعشار را به سمت چپ حركت دهيد. اگر مثبت باشد علامت اعشار را به سمت راست حركت دهيد. به عنوان مثال:
-1.1E-02 = -0.011


دانلود فایل


پاورپوینت پکیج کامل آموزشی نرم افزار SPSS به صورت تصویری به همراه مثال و توضیحات فارسی

آموزش spss , ,آمار توصیفی, ,آزمون كولموگروف اسميرنوف, ,آزمون تی ساده, ,آزمون تی مستقل, ,آزمون تی جفت شده, ,آزمون مان ویتنی, ,آزمون ویلکاکسون, ,آزمون همبستگی پیرسون, ,آزمون همبستگی اسپیرمن, ,آزمون رگرسیون ساده روش stepwise, ,آزمون رگرسیون س,,,

روانشناسی و علوم تربیتی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید
روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی و علوم تربیتی
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
کتب علوم جفر و رمل
روانشناسی و علوم تربیتی
گرافیک ، هنر دیجیتال ، طراحی
سوالات و پاسخ و منابع آزمون نظام مهندسی معدن پی جویی و استخراج
دینا فایل مرجعی برای پیدا کردن و دانلود فایل های مورد نیاز شما می باشد که از سیستم و سایت های مختلف این فایل ها با استفاده از ربات های پیشرفته استخراج و جمع آوری شده اند که می توانید با سرچ ساده در بالای همین باکس و یا مراجعه به صفحه اول سایت دینا فایل در کادر جستجو کلمات کلیدی خودتان را وارد نمایید تا تمامی فایل های موجود را جمع آوری و نمایش دهد . به راحتی به سایت اصلی مراجعه فرمایید و نسبت به پرداخت و دانلود اقدام نمایید