پاورپوینت معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري

پاورپوینت معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري

پاورپوینت-معرفت-شناسي-تحقيق-در-علوم-رفتاري

دانلود پاورپوینت با موضوع معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري،
با فرمت ppt و در 422 اسلاید قابل ویرایش،

بخشی از پاورپوینت :
پارادايم هاي تحقيق
اصالت تحصلي
تفسير گرايي
نظريه انتقادي
پسا ساخت گرايي
پارادايم اثبات گرايي
مفروضه اصلي آن است که واقعيت را مي توان از طريق عملياتي کردن فرايند عيني تحقيق، بدون آلوده شدن با ارزش هاي محيطي کشف کرد
پارادايم پسا اثبات گرايي
ضمن اينکه مستقل بودن واقعيت از ارزش هاي پژوهشگر را مفروض مي دارد به اين امر اذعان مي کند که نمي توان فرايند پي بردن به واقعيت راکاملا“ به طور عملياتي کرد و واقعيت را شناخت.
روش هاي تحقيق مورد استفاده شامل روش هاي آزمايشي، شبه آزمايشي و سايرروش هاي کمي است که در ان متغيرهاي ناخواسته را مي توان کنترل يا حذف کردديدگاه تفسيري
واقعيت مشروط به تجربه انسان و تفسير اوست.انسان از طريق تجربه مي تواند دانش مربوط به واقعيت را در ذهن خود بسازد. پژوهشگر از طريق تعامل با موضوع مورد پژوهش، به شناخت آن نايل مي شود.
روش هاي تحقيق در اين ديدگاه شامل مطالعه موردي، قوم نگاري، پديدارشناختي و تحقيق تاريخي است.
ديدگاه انتقادي
مفروضه اصلي آن است که واقعيت مادي و مستقل از ذهن انسان است اما اذعان مي کند که هرگز نمي توان آن را به طور عيني و کامل شناخت.
روش تحقيق مورد استفاده شامل شيوه هايي مانند اقدام پژوهي و قوم نگاري انتقادي است که از طريق مشارکتي انجام مي شود.
ديدگاه پساساخت گرايي
پژوهشگر به بازنمايي هاي چندگانه اي از واقعيت هاي اجتماعي از طريق زبان و گفتمان در بافت هاي گوناگون محيطي مي پردازد.
روش پژوهش در اين ديدگاه، تحليل گفتمان است.
دانلود فایل


پاورپوینت معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري

روانشناسی , علوم تربیتی , معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري, دانلود پاورپوینت معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري, پاورپوینت در مورد معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري, تحقیق معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتاري, پاورپوینت درباره معرفت شناسي تحقيق در علوم رفتا,,,

روانشناسی و علوم تربیتی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید