محاسبه حجم مولی فازها با معادله حالت SRK و Peng Robinson

محاسبه حجم مولی فازها با معادله حالت SRK و Peng Robinson

محاسبه حجم مولی فازها با معادله حالت SRK و Peng Robinson

معادله حالت معادله ­ای است كه برای يك ماده خالص (يا يك مخلوط) بين ويژگی­های فشار، درجه حرارت و حجم يك مخلوط ارتباط برقرار می­كند. استفاده از معادله حالت به لحاظ سادگی و سهولت محاسبات متداول است. در اين آموزش از دو معادله حالت سوآو-ردليش-کوانگ و پنگ رابينسون برای محاسبه حجم مولی فازها استفاده شده است. برنامه متلب ( Matlab ) این محاسبات نیز در این آموزش قرار دارد.

دریافت فایل


محاسبه حجم مولی فازها با معادله حالت SRK و Peng Robinson

محاسبه، حجم مولی، فازها، معادله حالت، اس آر کی، پنگ رابینسون

ترمودینامیک

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید