پاورپوینت فصل 11 مود های فرکانسی عدد کسری

پاورپوینت فصل 11 مود های فرکانسی عدد کسری

پاورپوینت فصل 11 مود های فرکانسی عدد کسری

پاورپوینت فصل 11 مود های فرکانسی عدد کسری شامل 51 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش فهرست برخی از مطالب: 1 مفاهیم اولیه 2 تصادفی سازی و شکل دهی نویز 3 تکنیک های کاهش نویز کوانتش 4 پیوست1: طیف نویز کوانتش بخشی از متن فایل پاورپوینت: انتظار داریم تا نسبت های کسری دیگر را بین N+1 و N تنها با یک تغییر درصد زمانی که تقسیم کننده به N یا N+1 تقسیم می کند، بدست آوریم. علاوه بر پهنای باند حلقه بزرگتر نسبت به ساختارهای عدد صحیح، تقویت درون باند نویز فاز مرجع را نیز کاهش می دهد چرا که به نسبت N کوچکتر نیاز دارد.

دریافت فایل


پاورپوینت فصل 11 مود های فرکانسی عدد کسری


پاورپوینت و اسلاید

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید