پاورپوینت پی و جزئیات آن

پاورپوینت پی و جزئیات آن

پاورپوینت پی و جزئیات آن

پاورپوینت پی و جزئیات آن شامل 25 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش فهرست برخی از مطالب: مقدمه شناژ(در پی رادیه) آرماتور عرضی(خاموت): شناژ مش بالاوپائین: اسپیسر خم گونیا خرک آرماتور بندی پی نقطه ای و شناژ: پی رادیه: میلگرد اندازه: پتو بخشی از متن فایل پاورپوینت: مقدمه پی وظیفه انتقال بارهای وارده از ساختمان را بر روی زمین بعهده دارد پیها انواع مختلف دارند. ۱.نقطه ای ۲.مرکب۳.یکارچه(رادیه)۴.پی های شمعی و.... . در پی های نقطه ای باید حداقل از ۳طرف بوسیله شناژها به هم وصل باشند.(در پی های کنج از ۲ طرف).تعداد و قطر میلگردهای شناژ بوسیله محاسبه بدست می

دریافت فایل


پاورپوینت پی و جزئیات آن


پاورپوینت و اسلاید

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید