پاورپوینت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد - ACUTE PYOLONEPHRITIS - یافته های بالینی و درمان

پاورپوینت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد - ACUTE PYOLONEPHRITIS - یافته های بالینی و درمان

مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوینت به شرح زیر است

 


تعداد اسلاید : 27 اسلاید

بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد - ACUTE PYOLONEPHRITIS - یافته های بالینی و درمان تعریف بیماری عفونت باکتریائی مجاری ادراری فوقانی بخصوص کلیه ولگنچه کلیه
درزنان بیشتر از مردان بوقوع می پیوندد.
عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2 درصد از زنان حامله رخ می دهد.


عفونت کلیه شایعترین عارضه وخیم طبی حاملگی است وتقریبا در2درصد از زنان حامله رخ می دهد.
پیلونفریت مزمن یانفریت بینابینی مزمن ناشی از حضور عفونت باکتریائی مزمن
پیلونفریت ساده عفونتی است که توسط یک پاتوژن معمول درشخص ایجاد شده ودرآن مجاری و عملکرد کلیوی طبیعی می باشد.
به دودسته حادومزمن تقسیم میشود که ممکن است ساده ویا پیچیده باشد :

پیلونفریت حاد ناشی از حضورشدید عفونت

پیلونفریت مزمن یانفریت بینابینی مزمن ناشی از حضور عفونت باکتریائی مزمن

پیلونفریت ساده عفونتی است که توسط یک پاتوژن معمول درشخص ایجاد شده ودرآن مجاری و عملکرد کلیوی طبیعی می باشد.
عوامل موثردرپیچیدگی(complication)پیلونفریت مجاری ادراری غیرطبیعی مثل:
سنگ های ادراری
ریفلاکس ازمثانه به حالب
انسداد
آسیب بافت عصبی مثانه
آسیب های ناشی از کاتترگذاری
عوامل موثردرپیچیدگی(complication)پیلونفریت(ادامه) 2. کلیه با عملکرد غیر طبیعی
3. تضعیف سیستم ایمنی(نوتروپنی ، استفاده از داروهای تضعیف کننده ایمنی ودیابت ملیتوس)
4. ارگانیزم های حاد مثل سویه های باکتری پروتئوس دارای اوره آز اپیدمیولوژی پیلونفریت حاد علت اصلی شوک سپتیک درطول حاملگی است.
میزان بروز بیماری دربین جمعیت متغیر بوده و3تا7 مورد درهر10000نفراست درحالیکه درزنان حامله 2 درصد میباشد.
اپیدمیولوژی(ادامه) حدود 40 درصد زنان مبتلا به پیلونفریت حاد ازقبل دارای علائم عفونت دستگاه ادراری تحتانی هستند.
شیوع عفونت کلیه ، پس از اواسط حاملگی بیشتر است.
اپیدمیولوژی(ادامه) دربیش از 50درصد موارد به صورت یکطرفه ودرسمت راست قراردارد.
دریک چهارم موارد به شکل دوطرفی بروز میکند.
پیلونفریت دوطرفه میتواندبه نارسائی کلیوی الیگوریک حاد منجرگردد.
اتیولوژی مهمترین عامل پیلونفریت حاد باکتری اشریشیا کولی می باشد (دربیش از 80درصد موارد ).
سایرعوامل باکتریائی شامل کلبسیلا ،آنتروکوکوس فکالیس وپروتئوس میباشد.
پیلونفریت دوطرفه میتواندبه نارسائی کلیوی الیگوریک حاد منجرگردد.
عفونت معمولا از مثانه آغاز وبه تدریج بافت پارانشیم کلیه به علت عفونت صعودی درگیر می گردد.
جایگزینی وتکثیر اولیه باکتری ها درتوبول های کلیوی صورت میگیرد.
طی 48 ساعت آسیب به بافت پوششی توبول ها آغاز میگردد. یافته های بالینی شروع معمولا ناگهانی
تب بالا(39درجه سانتیگراد یابیشتر)
لرز تکاندهنده
یکی از یافته های شایع وگاهی تعجب آور بیماری ، ناپایداری سیستم تنظیم درجه حرارت است که باتب بالای نیزه ای درحد °c 42وبه دنبال آن هیپوترمی درحد °c 34

یافته های بالینی (ادامه) درد مبهم دریک یا هر دوطرف ناحیه کمری
این نوع درد با درد ناشی از سنگ کلیوی متفاوت است بطوریکه درد مستمر بوده وبه شکل موجی نیست دریک نقطه می

دریافت فایل


پاورپوینت آماده; بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد - ACUTE PYOLONEPHRITIS - یافته های بالینی و درمان

بررسی جامع بیماری پیلونفریت حاد ACUTE PYOLONEPHRITIS یافته های بالینی و درمان

کتاب ، جزوه

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید