بررسي انواع پلهاي سواره رو و پياده رو در شهرهاي جهان

بررسي انواع پلهاي سواره رو و پياده رو در شهرهاي جهان
رشد بی رویه تعداد وسایل نقلیه در حال تردد خود را در قالب گره های کور در شبکه معابر شهرها بخصوص شهرهاي بزرگ و پرجمعيت نشان می دهد.
تجربه اين شهرها نشان داده است که تقاطعات موجود تعيين کننده ظرفيت شبکه بوده و هر نوع اختلال حرکت در آنها که در حال حاضر در بسياری از تقاطعات آن ديده می شود، بشدت از ظرفيت شبکه می کاهد.
ساده ترین راه حل این معضل بزرگ احداث پلهای سواره رو بر روی تقاطع ها است.
با توجه به هزینه های احداث هر پل سواره رو تنها در صورتی می توان اقدام به اين کار نمود که راه حلهای جایگزین و ساده تر نظير چراغدار نمودن و يا احداث ميدان پاسخگوی نیازها نباشد.
 
پاورپوینت قابل ویرایش
در 161 اسلاید
پروژه کارشناسی ارشد
معرفی انواع پل ها

دریافت فایل


بررسي انواع پلهاي سواره رو و پياده رو در شهرهاي جهان

پل, سواره, پل عابر,تقاطع غیر همسطح

فنی و مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید