مهارت های روانی در وزنه برداري

مهارت های روانی در  وزنه برداري

مهارت های روانی در وزنه برداري

حجم فایل : 1.0 MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 51 بنام خدا مهارتهاي رواني در وزنه برداري انگيختگي Arousal فعا ليت دستگاه عصبي انسان كه ميزان آن ممكن است از خواب عميق تا آشفتگي شديد متفاوت باشد و سطح بهينه ايي از انگيختگي وجود دارد كه ورزشكار در آن سطح بهترين اجراي خود را ارايه مي دهد. انگيختگيArousal افزايش يا كاهش سطح روان شناختي فرد با كمك احساسات ،هيجان ها يا واكنش هاي بدني نشان داده شده و از طريق سنجش هاي مركزي مانند فعاليت مغز يا...

جزئیات بیشتر / دانلود


مهارت های روانی در وزنه برداري


سایر رشته های فنی مهندسی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید