فایل پاورپوینت ازمایش بررسی همولیزاسموتیک اریتروسیتی یا بررسی شکنندگی غشاء گلبول های قرمز

فایل پاورپوینت ازمایش بررسی همولیزاسموتیک اریتروسیتی یا بررسی شکنندگی غشاء گلبول های قرمز

42 اسلاید

فایل پاورپوینت زیر دارای  در دانشگاه تدریس و اجرا شده وقابل ویرایش و قابل ارائه می باشد. محتویات شامل:

تعریف اسمز  (osmosis

ا محلول ایزوتونیک :

2 محلول هایپرتونیک :

3 محلول هایپوتونیک :

روش کار

وسایل لازم برای انجام آزمایش 

1) سرنگ استریل 5 سی سی  1 عدد

2) پنبه

3 )  الکل 70 درصد

4 ) خون 4 سی سی

5)  پارا فیلم

6) قطره چکان   8 عدد

7) محلول آب مقطرو.....................................

محاسبه اسمولاریته

روش کار

نتیجه گیری:

لوله 0.2 هایپوتونیک است

لوله 0.3 ایزوتونیک است. که برابر با غلظت سدیم 0.9 درصد می باشد.

لوله 0.5 هایپرتونیک است.

لوله شماره 4 که اوره بوده هایپوتونیک می باشد


دریافت فایل


فایل پاورپوینت ازمایش بررسی همولیزاسموتیک اریتروسیتی یا بررسی شکنندگی غشاء گلبول های قرمز

سلول, فیزیولوژی, همولیز, ایزوتونیک, هایپرتونیک, شکنندگی, گلبول قرمز,ازمایش

علوم پزشکی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید