فایل ارایه مبانی مدیریت و رهبری آموزشی

فایل ارایه مبانی مدیریت و رهبری آموزشی

فایل ارایه مبانی مدیریت و رهبری آموزشی

مقدمه: بهترین نوع مدیرت آموزشی،مدیریتی است که همراه با رهبری باشد.مدیر موفق کسی است که علاوه بر پشتوانه ی قانونی و رسمی از حمایت افراد نیز برخوردار باشد.کسی که از یک طرف از امکانات رسمی و قانونی و از طرف دیگر از مساعدت های بی دریغ فکری،روانی و عاطفی داوطلبانه زیردستانش استفاده میکند،توان و قدرتش دو چندان می شود و میتواند,باسرعت مشکلات سازمان آموزشی را حل و راه های رسیدن به اهداف آموزش و پرورش را در مدرسه خود همراه سازد.این فرد میتواند...

جزئیات بیشتر / دانلود


فایل ارایه مبانی مدیریت و رهبری آموزشی

مدیریت,برنامه ریزی آموزشی,مدیریت آموزشی,رهبری آموزشی,رهبر آموزشی,آموزش سازمان,رهبری آموزش

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فایل های جدید

یکی از تب ها رو انتخاب بکنید